Tänupäev maavalitsuses

Vändra Gümnaasium esitas sellel aastal maavanema vastuvõtule järgmised õpilased ja õpetajad:

Maiann Pukka on Vändra Gümnaasiumi 8. klassi, kohusetundlik ja tubli õpilane.
2016/17. õppeaastal osales oma uurimistööga Lammaste siseparasiitidest Tartus toimunud Keskkonnalaste uurimistööde konkursil ja saavutas seal 7.-9. klassi õpilaste arvestuses esikoha. Ta osales ka Õpilaste teadustööde riiklikul konkursi II voorus Tallinnas, kus võistles 15 põhikooli õpilasega parima õpilasuurimuse auhinnale. Maiann on edukalt osalenud maakondlikel ja riiklikel malevõistlustel, kus on esindanud nii Vändra gümnaasiumi kui ka Pärnu linna. Maiann osaleb Vändra Gümnaasiumi neidude rahvatantsu rühmas ja esineb ta ka koolinoorte tantsupeol.

Mia Saar on Vändra Gümnaasiumi 2. b klassi õpilane. Mia on igapäevaselt väga tubli õppur. Ta laulab Vändra Gümnaasiumi mudilaskooris ja harjutab laulmist igal nädalal  Pärnus Jana Trink erakoolis. Saavutas sel õppeaastal toimunud 12. laste laulukonkursil “Kaunim metsalaul” solistide arvestuses II koha.  Osales üleriigilisel õpilasleiutajate konkursil, äriideede konkursil Bright Minds, Hullu Teadlase teadusprojektis “Olen tragi, sordin prügi”. Mia Saar juhtis Lydia Koidula rollis kooli emakeelepäeva ja vabariiklikku keeleüritust “Keeletegu 2016”. Selles rollis said kontserdi kuulajad ja paljud teleülekande vaatajad nautida Mia suurepärast diktsiooni ja  kaunist keelekasutust.

Kirke Tomson on Vändra Gümnaasiumi 9. klassi väga hea õpilane. Ta esindas edukalt kooli bioloogiaolümpiadil. Aktiivne Nord Plusi projektides osaleja, tegeleb aktiivsaelt spordiga. On väga abivalmis ja sõbralik kaaslane.

 Kirke Tõnissaar on Vändra Gümnaasiumi 9. klassi väga hea õpilane. Ta esindas edukalt Vändra Gümnaasiumi geograafiaolümpiadil. Aktiivne Nord Plusi projektides osaleja, tegeleb aktiivsaelt spordiga. On väga abivalmis ja sõbralik kaaslane.

Markus Mangusson on Vändra Gümnaasiumi  9.klassi õpilane. Markus on väga hea õpilane ja esindanud kooli korduvalt erinevatel viktoriinidel ja olümpiaadidel sh kunsti ja emakeele olümpiaad. Markus on alati abivalmis ja tänu oma muusika, fotograafia ja spordi huvile, on ta kooli üritustel alati kohal. Markus on kaasõpilaste arvates sõbralik ja toetav, teda usaldatakse.

Hanna Miina Kivisäk on Vändra Gümnaasiumi 10. klassi õpilane. Hanna Minna esindas Pärnumaad vabariiklikul emakeeleolümpiaadil, saavutas häid tulemusi maakonna inglise ja saksakeele olümpiaadil. Hanna Miina on mitmekülgsete huvidega tütarlaps. Tema kireks on muusika, ta laulab kooli kooris ja ansamblites, tegeleb etnomuusikaga. Ta on kohusetundlik, sõbralik ja abivalmis.

Elina Jürisaar on Vändra Gümnaasiumi 11. klassi õpilane. Elina jõuab oma pingeliste õpingute kõrvalt tegelda ka palju muude huvitavate asjadega:juhtida Vändra Gümnaasiumi õpilasomavalitsust JATS,tantsida VG rahvatantsurühmas, laulda VG noorteansamblis ja noortekooris, mängida Pärnu regiooni noorte sümfooniaorkestris ja Harjumaa noorte puhkpilliorkestris, võtta osa rahvusvahelistest noortelaagritest. Ta on tore sõber ja kaaslane. Elina kohta võib öelda – kes teeb see jõuab.

Õpetaja Anne Vaher on Vändra Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja alates 1975. aastast. Tema panust eesti keele õpetamisel on võimatu hinnata sest kõik need aastad on ta juhendanud edukalt õpilasi olümpiaadideks ja eksamiteks ettevalmistamisel, olnud klassijuhataja, suurepärane kolleeg ja alati õpilast toetav õpetaja. Õpilaste arvates on õpetaja Anne ülimalt vastutulelik ja hoolimata oma vanusest, väga professionaalne. Lisaks on õpetaja Anne alati abivalmis ja seisab kooli arengute eest. Lisaks paljudele teistele üritustele on õpetaja Anne see, kes aitas tuua Vändra Gümnaasiumisse aasta parima keeleteo tunnustamise ürituse. Õpetaja Anne oli korraldusmeeskonna üks juhtidest ja ideede genereerija. Tema panus ürituse õnnestumisel oli kindlasti äärmiselt suur.

Õpetaja Silja Enok on Vändra Gümnaasiumi klassiõpetaja, majandus- ja õpioskuste õpetaja, ülekooliliste õpilasürituste korraldaja, rahvusvahelistes projektides osaleja, vabariigis Junior Achievement majandusõpetuse õpetajate koolitaja. Õpetaja Silja on aktiivne ja elurõõmus inimene, kes õpilastega oma erinevatest tegemistest ja huvidest rääkides, tegeleb väärtuspõhise kooli põhimõtetele vastava kasvatusega. Ta on eestvedaja ja suudab motiveerida enda ümber olevaid lapsi ja täiskasvanud. Vändra Gümnaasiumi kõigi õpilaste arengu toetamiseks toimuvate Ettevõtlus- ja karjääripäevade ühe korraldajana on õpetaja Silja mitmeid aastaid aidanud kaasa hästi toimiva koostöövõrgustiku loomisele. Keeleteo ürituse planeerimise ja korraldamisega sh õpilaste juhendamisega andis õpetaja Silja märkimisväärse panuse ürituse õnnestumisele.