“Rõõmuga kooli” käsiraamat

2016. a ilmus käsiraamat „Rõõmuga kooli“. See kajastab kodu ja kooli koostöö teemalisi uuringuid ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast ning jagab juhiseid ja soovitusi nii koolidele kui lapsevanematele. Käsiraamatu kaasautorid on 28 Eesti koolitöötajat, lapsevanemat ja haridusuurijat.
Raamatu leiate aadressilt:
 https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf

Kõigi muude rõõmude kõrval toob see kooli ka uued lapsevanemad, kes võiksid ja saaksid kooliellu panustada veidi rohkem ja teadlikumalt kui tavaliselt seni. Nende laiem kaasatus võiks „kindlustada meie head haridust ja pehmendada koolisüsteemi rangemaid näojooni“, kirjutab ka Kersti Kaljulaid siin kirjas viidatud raamatus.
Nimelt valmis eelmisel aastal just Eesti koolide ja perede jaoks koostatud raamat „Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat“, mis on tasuta kättesaadav aadressil https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf.
Kui kooli ja kodu koostöö on ka teie jaoks oluline, siis on abiks, kui teavitate sellest raamatust oma kooli töötajaid ja lapsevanemaid. Seejuures saate kasutada allolevat raamatu tutvustust.
Rõõmsat ja koostöömeelset kooliaastat soovides Aune Valk ja Kristel Ress raamatu koostajad

Raamat on välja antud projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus oli Eesti Noorsootöö Keskus (www.entk.ee/riskilapsedjanoored) ning partner Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.