Pärnumaa Ühiskaardid

Saabunud on uued sõidukaardid, palun pöördu kantseleisse!

Tegemist on uuele süsteemile üleminekuga, mille käigus võib esineda tõrkeid ja vajadust avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Seetõttu peab bussijuht lubama tasuta sõiduõigusega õpilastel kodu ja kooli vahel 6. oktoobrini (kaasa arvatud) tasuta sõita ka siis, kui kaardi valideerimisel selgub, et õpilasel sõiduõigus puudub.

Kui tegemist on õpilaste tasutasõidu kordade probleemiga, siis tasub kirjutada aadressile info@pytk.ee  või helistada töö ajal telefonil 17018.

Üldiste probleemide puhul on esmasteks Ridango telefonideks:
Tasuta infotelefon: 611 8000 (24 h)
Tasuline infotelefon: 11 800 (24 h, 0,74 €/minut)