Nädalainfo 16. oktoober – 30. oktoober

E: 16.10

 • 10.-12. klassi poiste jalgpall Pärnus, õpilastega kaasas õpetaja I. Saar (nimekiri õpetajate toas stendil)
 • õpetaja Ü. Tomingas ainesektsiooni koosolekul, alates 15.00
 • Tundidest puudujad märkida e-kooli päevikusse kindlasti hiljemalt tunni lõpuks

T: 17.10

 • 14.05 õppenõukogu ja infokoosolek
 • üldtööplaan
 • Hoolekogu liikme valimine (õpetajate esindaja)
 • IÕK (E. Esula)
 • E. Nurga matemaatikavõistlus (Z. Juuremaa)

K: 18.10

 • Lastevanemate üldkoosolek 18.00 aulas, osalevad kõik VG õpetajad
 • Klassikoosolekud kell 19.00

N: 19.10

 • Pärnumaa ja Viljandimaa koolijuhid Vändra Gümnaasiumis 9.30 – 14.00
 • “Meie reisi” konkursil osalenud õpilased Eesti Pangandusmuuseumis, kaasas huvijuht E. Meresmaa

R: 20.10

 • 2. tunni alguses peastarvutamine 10. min. Läbi viib aineõpetaja – juhend listis.
 • Stiilipäev, korraldab JATS. Õpetajate stiil on seekord militaarne
 • õpetaja M.-L. Jaanson konverentsil “Terve õpetaja- terve ühiskond”
 • Disco õpilastele kultuurimajas, kell 18.00-21.30. Pilet 1. – Korraldab JATS

Koolivaheaeg 21. – 29.10 2017. Vaheajal kool avatud 8.00 – 16.00
Alates 30.10.2017 tunniplaani muudatus.