Ettevõtlus- ja majandusõpetajate õppereis Saaremaale

Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusõpetajad käisid õppereisil Saaremaal. Toimusid kohtumised Saaremaa ettevõtjate ja majandusõpetajatega. Külastati Kuressaare Ametikooli, Kaali külastuskeskust ja Angla Tuulikumäge ning Pärandkultuuri keskust. Õppepäeva lõpetas ringkäik Novara OÜs.

Õppereis oli kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019 ja Europe Direct teabekeskus – Pärnumaa poolt.

Õpetaja Silja Enok