Meie kooli talgupäevad

4.a klass talgupäeval (fotod E. Kitsnik)

Hommikul kooli tulles võtab meid vastu ilus ja roheline kooliümbrus, selle eest hoolitsevad igapäevaselt kooli majahoidja ja aednik. Kahe nädala jooksul, 29. maist kuni 07. juunini panustavad ilu loomisesse kooli rohealadel ka meie kooli õpilased.

Nimetatud ajavahemikul on kooliõues kõikjal näha usinaid ja tublisid talgulisi, kelleks on kõik meie kooli õpilased. Talgupäevadel ei osale vaid põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside noored, sest neil on käimas eksamiperiood. Heategevuslikus korras korrastatakse kooliümbruse haljasalasid, spordiplatse, kõnniteid ning kooliaeda rajatakse peenrad kuhu istutatakse suvelilled ja  külvatakse algklasside õpilaste kaasabil teraviljaseemneid projekti „100 teraviljapeenart“ raames.

Õpetajad K. Lossmann ja Ü. Tomingas jäädvustasid Vändra Gümnaasiumi 2.a, 4.a ja 8.a klassi talgupäevaliste tegemisi.