Vändra Gümnaasiumi takistusspordipäev

Toimumise aeg:         24. september, algusega kell 8.45

Toimumise koht:       Vändra alevi staadion

Korraldajad:             Kehalise kasvatuse õpetajad koostöös huvijuhi ja                                                               klassijuhatajatega

Osavõtjad:                 4.-12. klassi õpilased. Vanuseklassid: 4.-5. kl; 6.-7. kl; 8.-12. kl

Kava:                         Iga 4.-7. klassi õpilane võistleb kõigil  neljal alal ja iga 8.-12. klassi õpilane võistleb viiel alal.

 Toimuvad järgmised alad:

Klassidevaheline:

Üllatus teatejooks.

Individuaalalad:

4.-5. klass: 60m tõkkejooks, kummikuvise, vigurkaugus, takistusjooks
6.-7. klass: 60m tõkkejooks, kummikuvise, vigurkaugus, takistusjooks
8.-9. klass: 60m tõkkejooks, kummikuvise, vigurkaugus, rehvi kantimine, takistusjooks
10.-12. klass: 100m tõkkejooks, kummikuvise, vigurkaugus, rehvi kantimine, takistusjooks

Autasustamine: Võistlusalade võitjaid autasustatakse kooli diplomi ja medaliga.

Muu:              Kõik võistluse käigus tekkinud küsimused lahendatakse kohapeal. Kehalisest                  kasvatusest vabastatud õpilasi rakendatakse abikohtunikena. Vabastatud  õpilastel  palutakse tulla eelnevalt end registreerima kehalise kasvatuse õpetajate juures hiljemalt kolmapäeval, 20. septembril. Võistluste päeval kohtunikuks                      registreerimist EI TOIMU!

           

Nimekaarte ei ole vaja teha, sest alade juures on nimekirjad.