II kooliastmes toimusid rahatarkuse tunnid

IV, V ja VI klasside tundides oli külalisõpetajaks SEB Panga nõustaja Mari-Liis Tamm.

Tundide eesmärgiks oli igapäevaselt koolis ja huviringides õpitava ja tuleviku tööelu seoste leidmine. Tunnis kuuldust jäid hästi meelde robotitega seotud tulevikuametid ning mõtlemapanev väide, et üks noor neljast pole kunagi raha kogunud. Mõisted taskuraha, ostud internetis, säästud ja säästmine olid tuttavad, uus mõiste oli digikassa. Mari-Liis Tamm jagas soovitusi, kuidas taskurahaga läbimõeldud toimetada, sest nii saab omandada rahatarkusi heaks toimetulekuks tulevikus.

Silja Enok