Nädala info 04. – 08.02.2019

E, 04.02.19

T, 05.02.19

 • Turvalise interneti päev, materjalid asuvad siin
 • Kell 14.00 õpetajate infokoosolek õpetajate toas
  • OÕT raamatukogus raamatukoguhoidja läbiviidavas õpitoas.

K, 06.02.19

 • 7.-12. kl matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (6 õpil.) Pärnu-Jaagupi Põhikoolis, väljasõit kell 9.00, õpilastega kaasas matemaatikaõpetaja.
 • 1.-3. kl rahvastepallivõistlus Sindi Gm-s (8 õpil), väljasõit kell 8.30 , õpilastega kaasas kehalise kasvatuse õpetaja.
 • Ettevõtlikku kooli koordinaator ja 2 õpetajat Pärnus koolitusel “Väärtuste avastajad” .
 • Sotsiaalpedagoog Tartus  koolitusel  
 • Kooli sekretär Tööinspektsioonis Pärnus.

N, 07.02.19

 • Sotsiaalpedagoog Tartus koolitusel.
 • Direktor haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus.

R, 08.02.19

 •  Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor arvutiklassis, tööd koordineerib infojuht.
  • II kooliaste 9.00 – 10.30
  • III kooliaste 10.30 – 12.00
  • gümnaasium 12.00 – 14.00
 • Direktor haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus.

L, 09.02.19

 • Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor Paikuse Huvikoolis, väljasõit kell 9.00, õpilastega kaasas kunstiõpetuse õpetaja.
 • Tantsujuht Tartus rahvatantsurühma mentorseminaril.

Eelinfo

 • õp Vaino informaatikatunde asendab 06.-14.02.19 infojuht.
 • 19. veeb. 4.-6. kl emakeeleolümpiaadi koolivoor. Osalejate nimed esitada õp Kitsnikule.