Nädala info 15. – 18.04.2019

E, 15.04.19 Päeva stiil MULTIKATEGELASED

 •  Jüriööjooks
  • 3. tund 1.- 3. kl
  • 4. tund 4.- 8. kl
  • 5. tund 9. -12. kl
 • Avatud KiVa küsimustikud, täidavad I – VI klassid.
 • Direktor ja ettevõtliku kooli koordinaator Tallinnas koosolekul.
 • Koolide hoolekogu liikmete koolituse II etapp kell 18.00 Pärnu-Jaagupi Põhikoolis.

T, 16.04.19 Päeva stiil MILITAAR

 • Varia III voor aulas, korraldab M. Nuut
  • 2. tund 2.-3. kl,
  • 3. tund 4.-5. kl,
  • 4. tund 6.-8. kl,
  • 5. tund 9.-12 kl.
 • 6. ja 8. klasside inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor Sindi Gümnaasiumis, osaleb 3 VI kl õpilast, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas inglise keele õpetaja.
 • 14.00 infokoosolek õpetajate toas
  • 12. kl koolieksami kuupäev,
  • gümnaasiumi tunnijaotusplaan alates 2019/ 2020.
 • 14.30 E. Sokolowsky nim. MTÜ üldkoosolek ruumis nr 36.

K,  17.04.19 Päeva stiil ÜHEKSAKÜMNENDAD

 • 12. kl TUTIPIDU 3. tund (osaleda võivad kõik klassid aineõpetajatega kokkuleppel)
 • Direktor Tartus HM-is.
 • Kell 13.00 õppejuht Põhja – Pärnumaa haridusasutuste juhtide ümarlaual Vändra muusikakoolis.

N, 18.04.19 Päeva stiil SPORT

 • ÕpiprojektiSaksa keele populariseerimine Pärnumaal” raames sõidab 10 õpilast Berliini, saatja M. Kadak.
 • Disko Vändra kultuurimajas, korraldab õpilasesindus.

R, 19.04.19 suur reede

E, 22.04.19

 • Eesti keele riigieksam ruumides 47 ja 48
 • Matemaatikaõpetaja Tallinnas koolitusel “Matemaatika õpitulemused 6. klassis”.

Eelinfo

 • 23.04.19 direktor, õppejuht ja ettevõtliku kooli koordinaator Kilingi – Nõmmes koolitusel “Mida küsin, seda saan ehk kuidas ja milliseid andmeid koguda?”
 • 23.04 loodusainete õpetajad Tallinna Reaalkoolis Klass+ koolitusel
 • 24.04.19 kell 10.00 – 15.30 Kaisma rahvamajas autismi koolitus.
 • 25.04.19 kell 10.00 meie ja naaberkoolide loodusainete õpetajate töökoosolek ruumis nr 45.
 • 29.04.19 kell 18.00 9. klasside lastevanemate koosolek.
 • 30.04.19 kell 17.30 VII klassi lastevanemate ja aineõpetajate koosolek.