Nädala info 06. – 10.05.2019

E, 6.05.19

 • Inglise keele riigieksami kirjalik osa ruumides nr 45 ja 46, algus kell 10.00. Palume vaikust B-maja II korrusel!
 • Kell 15.00 kooli puhastusteenindajatele puhastusvahendite kasutamise koolitus.

T, 7.05.19

 • Inglise keele riigieksami suuline osa ruumis nr 210, algus kell 9.00 ( 16 õpilast). Palume selles majaosas vaikust!
 • Direktor Tallinnas Pärnumaa koolijuhtide õppekäigul.
 • Peale lõunat huvijuht huvijuhtide koosolekul Metsapoole koolis.
 • Kell 14.00 – 15.00 õpetajate infokoosolekud õppetooliti

K, 8.05.19

 • Jätkub inglise keele riigieksami suuline osa ruumis nr 210, algus kell 9.00 ( 9 õpilast). Palume selles majaosas vaikust!
 • 3. klassi eesti keele tasemetöö kolmanda tunni ajal ruumides nr 6 ja 13.
 • Kell 12.55 VI klassi esmaabiloeng ruumis nr. 38.
 • 5.a klass Eesti Tervishoiu Muuseumis Tallinnas, tund “Murdeea muutused”, väljasõit kell 8.00, õpilastega kaasas klassijuhataja ja inimeseõp. õpetaja
 • Direktor Tallinnas Pärnumaa koolijuhtide õppekäigul.
 • Sekretär Tallinnas.

N, 9.05.19

 • Emadepäeva kevadkontserdi peaproov kultuurimajas kell 13.00.

R, 10.05.19

 • Emadepäeva kevadkontsert Vändra Kultuurimajas kell 18.00.