Nädala info 20. – 24.05.2019

E, 20.05.19

 • 12  VII klassi õpilast õppekäigul Hiiumaal, õpilastega kaasas klassijuhataja.
 • Kell 13.00 juhtkonna kohtumine eKooli esindajaga, teema – milliseid andmeid on võimalik eKoolis koguda.

T, 21.05.19

 • VI kl e-tasemetöö matemaatikas 4. tunni ajal arvutiklassis (nii valim kui ka teised õpilased).
 • IIIa ja IIIb kl õppeeksursioonil Lõuna-Eestis, õpilastega kaasas klassijuhatajad
 • Kell 12.00  XI kl UT või PT kaitsmine ruumis nr 45.
 • kell 14.00 õpetajate infokoosolek

K, 22.05.19

 • Direktor ja õppejuht Põhja-Pärnumaa haridusasutuste juhtide igakuisel kokkusaamisel Pärnu – Jaagupis .
 • Kell 18.00 hoolekogu koosolek, kaasatud on klasside lapsevanemate esindajad.

N, 23.05.19

 • Kell 10.00 juhtkonna kohtumine TÜ eetikakeskuse projektijuhi Nele Punnariga ja HEA KOOLI mudeli kriitilse sõbra Viive Einfeldtiga.

R, 24.05.19

 • IV – VIII ja X – XII kl spordipäev alevi staadionil, kogunemine kell 8.30.
 • Matemaatika riigieksam algusega kell 10.00 ruumides nr 45 ja 46.
 • IX klasside eesti keele konsultatsioonid.

Eelinfo

 • 27.05.19 I – III kl spordipäev alevi staadionil
 • 27.05.19 osaluskohvik 4.-12. klassile kell 11.30, toimuvad 1.-5. tund, mis on lühendatud.
 • 27.05.19 Pärnus KEAT võistluspäev, osaleb 8 VI klassi õpilast, õpilastega kaasas klassijuhataja
 • 29.05.19 maakonna KATI ja MATI spordivõistlus alevi staadionil I – IV kl võistkondadele.
 • 30.05.19 kooli Varia viktoriini IV voor.
 • 30.05.19 välja panna 9. klasside trimestri- ja aastahinded.
 • 30.05.19 kell 14.00 ÕN
  • 9. kl õppetöö tulemused
  • Lapsevanema avaldus
 • 30.05.19 I a klass õppekäigul Türi elamuspargis, väljasõit kell 8.30, õpilastega kaasas klassijuhataja.
 • III trimestri boonuspäevad on 5. ja 6. juuni.
 • 06.06.19 tänureis, organiseerib huvijuht.
 • 06.06.19 maakonna tänupäev.