Nädala info 23. – 27.09.2019

SPORDINÄDAL

E, 23.09.19   Sügisandide näitus

 • sügisandide näituse ülesseadmine
 • Algab kirjandusliku mälumängu võistkondade registreerimine raamatukogus, lõpptähtaeg 15. okt. 2019.
 • HITSA veebikoolitus 23.09 – 17.11.19 matemaatika- , loodus- ja loovainete õpetajatele (v.a muusikaõpetajad)
 • matkamäng kehalise kasvatuse tundide ajal (terve nädala jooksul)
 • 3. tunni ajal arvutiklassis 12. kl inglise keele CEPT eeltest
 • 10. klassi õpilaste ristimine gümnaasiumiõpilasteks
 • kell 17.30 hoolekogu koosolek

T, 24.09.19  

 • Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum (aulas). Disainer Ruth Vassel tutvustab õpilastele vaipade disainimist, avatakse vaiba kavandite konkurss (24.09 – 11.10.19).
  • I söögivahetund 6.-12. klass
  • II söögivahetund 1.-5. klass
 • 7. klassi loodusõpetuse e-test arvutiklassis 4. tund, koordineerib infojuht
 • 10. klassi õpilaste ristimine gümnaasiumiõpilasteks
 • 14.05 õpetajate infokoosolek
  • kokkuvõte rahvusvahelisest reaal- ja loodusteaduste konverentsist

K, 25.09.19 

 • kell 8.00 ülekooliline virgutusvõimlemine kogu kooliperele kunstmuruväljakul (vihma korral võimlas), kestvus orienteeruvalt 10 min
 • A. Puust ja R. Kivisild kriisilahendamise koolitusel Kilingi – Nõmmes

N, 26.09.19

 • võimlas 11. kl praktilise töö raames jalgpalliturniir 6.-9. kl võistkondadele, saalis ainult mängus osalevad võistkonnad (6 õpilast), teised tunnis.
 • K. Palu saksa keele metoodika koolitusel Tallinnas

R, 27.09.19

 • maakondlik krossiteatejooks Jõulumäel, osaleb 30 õpilast, õpilastega kaasas kehalise kasvatuse õpetajad
 • K. Palu saksa keele metoodika koolitusel Tallinnas