PEATU, VAATA, VEENDU!

Maanteeamet korraldas koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga koolilastele kampaania PEATU, VAATA, VEENDU!. Kampaania eesmärk on, et inimesed märkaksid liikluses ohtlikke kohti. Kampaania ühe tegevusena viiakse Eesti linnades ja asulates läbi ohtlike teeületuskohtade markeerimine. Ohtlikes kohtades märgitakse tänavale valge värviga sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kas oled seda märgistust märganud?

Vändra Gümnaasiumist osalesid kampaanias viiendad klassid ning klassijuhatajad Silja Enok ja Margit Sooniste.

Alustasime septembris liiklustundidega, seejärel uurisime välja ohtlikud kohad kooliteel  ja kaardistasime need. Samasuguste arvamustega õpilased moodustasid ühise rühma. Siis valisime kõige ohtlikumad kohad välja ja joonistasime plaanid. Plaanil tähistasime märgistamist vajavad kohad. Töid tegime loodusõpetuse ja inimeseõpetuse tunnis. Eesti keele tunnis koostasime e-kirja tekstid ja valisime välja selle kirja, mille saatsime Maanteeametile ohtlike kohtade märkimise kooskõlastamiseks. Kuna ühte meie soovitatud kohta ei saanud märgistada, pakkus Maanteeamet meile selle asemele uue paiga.

Märgistamised saime teha oktoobri keskel ühel päikselisel ja kuival koolipäeval. Kampaania lõpuks, novembris, oli meile koolis viktoriin, mille viis läbi Maanteeameti ennetustöö ekspert Marika Luik.

 Nüüd on meil rohkem teadmisi liiklusohtudest ja hea meel, et saime kampaanias osaleda ning aidata ka teistel liiklejatel ohtu paremini märgata.  PEATU, VAATA, VEENDU! on Vändras märgistatud Vana-Vee-Kooli tn ristile, Pärnu-Paide mnt ja Pargi tn ristile ning Jaama ja Posti tn ristmikule.

Vändra Gümnaasiumi 5.a klassi õpilased
Kritti Ollino, Mia Saar ja Annette Tall

Liikluskampaanias osalesid Vändra Gümnaasiumi viiendad klassid
Märgistustöö
Iga tôô vajab harjutamist