Nädala info 27. – 31.01.2020

 • Seoses 31.01.üritusega ei toimu 30. ja 31.01.20  võimlas kehalise kasvatuse tunde ega treeninguid. 
 •   Vändra Gümnaasiumi kodukord punkt 2.1.2 ütleb: Õpilane ei kanna solvava ja/või sobimatu sümboolikaga riietust ega kanna kooliruumides peakatet või kapuutsi (v.a tervislikel põhjustel).

E, 27.01.20

 • IV kooliastme (12. kl) inglise keele e-testi 1. osa (lugemine ja kuulamine) 3.- 4. tund arvutiklassis
 • 8. b kl poiste loovtöö praktiline osa – kehalise kasvatuse tundide planeerimine ja läbiviimine 4. ja 5. kl poistele.

T, 28.01.20 

 • Kell 13:00 – 15:00 ruumis 44 kogemuspäev Kilingi – Nõmme Gümnaasiumiga (direktor, õpetajad). NB! Õpilastel jääb 6. tund ära! 

K, 29.01.20

 • Kell 14:00 Pärnjõe Koolis eKooli infopäev.
 • Kell 14:00 – 18:00 Vändra kultuurimajas Põhja – Pärnumaa valla hariduse ja noorsootöö arengukava avalik arutelu. Meie kooli õpetajate ja õpilaste osavõtt on väga oodatud.

N, 30.01.20

 • Matemaatikavõistluse NUPUTA eelvoor Pärnus (5.-6. kl ja 7. kl võistkonnad), osalejate nimed õp.toas stendil, väljasõit kell 8:45, õpilastega kaasas M. Sooniste.
 •  R. Pärnoja koolitusel “ Kõneerivajadustega laste sh autistlike laste kõne arendamine” 
 • A. Naano koolitusel “Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine eri ainevaldkondadega esimeses kooliastmes”.

R, 31.01.20

 • IV kooliastme (12. kl) inglise keele e-testi 2. osa (kirjutamine) 1.- 2. tund arvutiklassis.
 • Kell 19:00 – 23:00 VG võimlas heategevuslik noortepidu. Korraldab Põhja – Pärnumaa Noortevolikogu. Avatud kohvik. Pilet 5 eurot.

Eelinfo

 • 13.02.20 kell 13:00 Vändra kultuurimajas filmi “Talve” ühisvaatamine (5.-12. kl).
 • 20.02.20 kell 11:00 – 12:30 loeng „Turvaliselt siia sinna“ 9. – 12. klassile (kohustuslik). Söömine – I söögivahetunnil 1. – 3. kl ja 9.- 12. kl ning II söögivahetunnil 4.- 8. klass.
 • 26.02.20 KiVa kogemusgrupp VG-s kell 10.00 – 14.00, osalevad 1.-9. kl klassijuhatajad ja KiVa tiim.
 • 03.03.20 kell 11:00 Vändra kultuurimajas filmi “Sipsik” ühisvaatamine (1. – 4. kl).