Kool korraldab karantiini korral õppetöö e-õppena.

Koolitused

Õpetajale abiks:  Digivõti, digikoolitus „Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul“, HITSA  materjalid, EIS testid, opiq.ee, e-koolikott jms.

Teavitamine

Perede ja õpilaste teavitamine toimub läbi e-kooli ja kooli kodulehe. Õpetajate ja töötajate teavitamine toimub läbi meililisti ja e-kooli kaudu.

Õpetaja tegevused

Riistvara ja tarkvara

 1. Õpetaja loob omale võimaluse kaugtööd teha. Vajadusel pöördub juhtkonna poole. Tähtaeg 15.03.20.
 2. Klassijuhatajad selgitavad välja, millised on õpilaste võimalused e-õppes osalemiseks (interneti, riistvara ja nutiseadmete olemasolu), tähtaeg 17.03.20.
  Kas on olemas internetiühendus?
  Õpilasel on kodus süle- või lauaarvuti?
  Kas on olemas tahvelarvuti, telefon?
 3. Kohustus vaadata läbi  veebiseminar „Koduõpe tehnoloogi abil“ (10.02.20) https://www.youtube.com/watch?v=B-CWbvnBHzE, tähtaeg 15.03.20.

Kaugtöö – on töövorm, mille puhul töötaja teeb tööd kohas, mis asub väljaspool selleks tavapäraselt ette nähtud tööandja ettevõtet. Töötaja teeb ära kogu võimaliku töö. Tööd tehes vastutab töötaja enda töötervishoiu ja tööohutuse eest.

Lisaks mõtle läbi:

 • oma valmisolek ja katseta klassis
 • suhtlemine õpilastega
 • teema ja materjali valimine
 • kontrollimine ja tagasisidestamine