Esimesse klassi astuja toetus

Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust lapsevanemale, kelle laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning läheb septembris 2020. a I klassi valla koolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses.

Toetuse taotluse saab esitada ühe kuu jooksul alates 01. septembrist ja toetus makstakse välja 01. oktoobriks.
Taotluse blankett on kättesaadav valla veebilehel www.pparnumaa.ee (sotsiaal ja tervishoid – blanketid).
Link: http://www.pparnumaa.ee/sotsiaal-ja-tervishoid/blanketid
Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel oma piirkonna halduskeskuse sotsiaaltööspetsialistile. 

Esimesse klassi astuja toetus

Toetuse saajaLapse vanem või seaduslik esindaja
Toetuse maksmise tingimusedlaps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuseslapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas
Taotlemise aeg01. septembrist kuni 30. septembrini
Toetuse määr100 eurot
DokumendidTaotlus
Maksmise aeg01. oktoober

 Toetuse maksmise aluseks on 28. märtsi 2018. a Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määruse nr 14
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“