Meie kool KiVa kõrgtasemel

Sellel õppeaastal jätkab Vändra Gümnaasium KiVa kõrgtasemega. Kehtib see kvaliteedimärgis õppeaasta lõpuni. Seega saame kõik panustada järgmisesse perioodi: jätkuvad KiVa tunnid õpilastele, juhtumite lahendamised tiimi poolt, lastevanemate informeerimine ning osalemine küsitlustel. Vändra Gümnaasium osaleb teadus- ja tõenduspõhises kiusuennetustöös neljandat õppeaastat.