Piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.

Loe edasi Piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele

Nädala info 07. – 11.12.2020

Haigustunnustega inimesed ei viibi kooli ruumides!

Pidada kinni ennetusmeetmetest: maski kandmine, distants, hajutatus, võõrad isikud ei liigu majas, ruumide tuulutamine.
Veedame võimalikult palju aega värskes õhus!

Õppijad, kellele määrati osaline tugiõpe, on võimalik oma õppetöö tulemusi parandada kahe nädala jooksul alates 03.12.2020.
● Toimub meie kooliõhkkonna projekt, mille eesmärgiks on oma hääle tugevuse kontrollimine, tormamise/jooksmise vältimine vahetundides.

● Vahetusjalanõude kandmine on kohustuslik (vahetunnis, tunnis). Söögivahetunnis tuleb käituda viisakalt ja toitu tuleb suhtuda aupaklikult.

E. 07.12. 2020
● Ujumiskursusega alustab 2. klass (väljasõit kell 11.30 ja kell 12.30)

Loe edasi Nädala info 07. – 11.12.2020