Hea lapsevanem!

 • Alates 14. detsembrist toimub Vändra Gümnaasiumis distantsõpe. Kasutatakse valdavalt Microsoft Teams keskkonda. Õpetaja töötab üldjuhul koolimajas.
 • 1.- 8. klassi õpilased saavad nädala õppetööks vajaliku info e-koolist. Õpetaja valib ise millised ülesanded ta õpilastele määrab. Ülesanded võivad olla nii veebis, kui iseseisva tööna. Võivad olla nii päeva- kui nädalapõhised. Tunniplaanipõhist õppetööd ei toimu.
 • 9.-12. klassile toimub õppetöö valdavalt tunniplaani alusel ja info on kättesaadav e-koolist.
 • Koolis kontaktõppes osalevad need õpilased, kes on õpetaja poolt kooli kutsutud ja kellel olid trimestri kokkuvõtvad hinded puudulikud. Lisaks õpilased, kes vajavad ainepõhist konsultatsiooni või hariduslikke tugiteenuseid.
 • Huvitegevust ja pikapäevarühma ei toimu.
 • Õpilaskodu on avatud.
 • Hommikupuder kell 8.45-9.00, lõunasöök kell 11.40-12.00.
 • Arvutiabi annab infojuht Kevin Lee, kevin@vandra.ee ja haridustehnoloog Hille Arumäe, hille.arumae@vandra.ee
 • Üldised küsimused edastada gymn@vandra.ee; telefon 4447730. Ametlikud infokanalid e-kool, e-post, kooli koduleht.
 • Õpilase õppetööga toimetuleku, kiusamise või muu kooliga seotud probleemi korral võtke ühendust kooli sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja/või KiVa tiimiga (kontaktid leitavad kooli kodulehelt).
 • Koolis liikudes tuleb jälgida kõiki kehtivaid Terviseameti nõudeid.
 • Koolivaheaeg 23.12.20 -10.01.21.

Rahulikku meelt ja ilusat jõuluootust!