Nädala info 01. – 05.02.21

 • Peale tundide lõppemist  lahkuvad õpilased kooli ruumidest. 
 • Põhja-Pärnumaa hallatavate asutuste TÖÖTAJATEL on kohustuslik järgida igapäevaselt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja piiranguid, sealhulgas KANDA siseruumides MASKE või visiire (piirangud kehtivad hetkel 07.02.2021).
 • Õpetaja, kes töötab kahes või enamas haridusasutuses võib kontaktõpet teha vaid ühes asutuses (teises haridusasutuses viib tunde  läbi distantsõppe korras).
 • Huviringide töö on peatatud.
 • Koolitoidu hindamine. Söögisaalis esmaspäevast üks kast, mille juures kolme eri värve sedeleid. Hinda koolitoitu, hääletades vastavalt juuresolevatele selgitustele. Igal päeval on uus hääletus.

E, 01.02.2021

T, 02.02. 2021

 • Klassijuhatajad esitavad KiVa tiimile klassi joonistused teemal “Minu soov sõbrale”
 • Kell 14.30 õpetajate infokoosolek Teams-is

K, 03.02.2021 

N, 04.02. 2021

R, 05.02. 2021

 • 12. klassi õpilased esitavad uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa Wordi failina aadressil hille038@gmail.com 

Piirangud alates 23. jaanuarist

Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni otsus 22.01.2021:
Piirata Põhja-Pärnumaa vallas alates 23. jaanuarist kuni 31. jaanuarini (k.a) siseruumides toimuvat huviharidust ja -tegevust (sealhulgas täiskasvanutele).
Siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus ning täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud kontaktivaba individuaaltegevuse ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga.
Õues on kõik loetletud tegevused jätkuvalt lubatud kuni 15-liikmelises rühmas kõiki ohutusnõudeid kasutades.

 • Vändra Gümnaasiumis huviringe ei toimu.
 • Toimuvad individuaaltegevused, juhendamine veebis ja/või ringitöö õues 15-liikmelises rühmas. 
 • Koolimaja koridorides ja avalikel aladel kanname maski. Maski soovitame kõigile õpilastele, kes on vanemad, kui 12- aastat.

Nädala info 25. – 30.01.2021

 • Peale tundide lõppemist lahkuvad õpilased kooli ruumidest.
 • Kanda maski (9.-12. klassi õpilased, koolitöötajad) liikudes koridorides, õpetajate tubades ja teistes kohtades, kus liigub palju erinevat rahvast.
 • Jalutussaali pinksilauad asuvad võimlas. Õpilased, kes soovivad vahetunnis jalutussaalis joosta saavad seda teha võimlas.
 • A-majas ja jalutussaalis laudadel lauamängud. Mänge kasutada heaperemehelikult, siis jagub mängulusti kauemaks.
Loe edasi Nädala info 25. – 30.01.2021