Nädala info 01. – 05.02.21

  • Peale tundide lõppemist  lahkuvad õpilased kooli ruumidest. 
  • Põhja-Pärnumaa hallatavate asutuste TÖÖTAJATEL on kohustuslik järgida igapäevaselt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja piiranguid, sealhulgas KANDA siseruumides MASKE või visiire (piirangud kehtivad hetkel 07.02.2021).
  • Õpetaja, kes töötab kahes või enamas haridusasutuses võib kontaktõpet teha vaid ühes asutuses (teises haridusasutuses viib tunde  läbi distantsõppe korras).
  • Huviringide töö on peatatud.
  • Koolitoidu hindamine. Söögisaalis esmaspäevast üks kast, mille juures kolme eri värve sedeleid. Hinda koolitoitu, hääletades vastavalt juuresolevatele selgitustele. Igal päeval on uus hääletus.

E, 01.02.2021

T, 02.02. 2021

  • Klassijuhatajad esitavad KiVa tiimile klassi joonistused teemal “Minu soov sõbrale”
  • Kell 14.30 õpetajate infokoosolek Teams-is

K, 03.02.2021 

N, 04.02. 2021

R, 05.02. 2021

  • 12. klassi õpilased esitavad uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa Wordi failina aadressil hille038@gmail.com