4. klass osales Õuesõppepäeval

Liikuma Kutsuv Kool on 20. maiks teinud üleskutse korraldada tunde õues. Meie koolist osales 4. klass koos tehnoloogiaõpetuse õpetaja Eda Vainoga. Tunni teemaks oli jõud ja jõumehhanismid Link : https://padlet.com/liikumislabor/6ue6ppima