Vastuvõtt I klassi astujatele 2021/2022. õppeaastal

Vändra Gümnaasium alustab 2021/ 2022. õppeaastal 1. klassi õpilaste dokumentide vastuvõttu.
Palume võimalusel esitada vastuvõtutaotlus 29. juuniks 2021.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
1. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks (29.06.2021);
2. Isikuandmete töötlemise nõusolek (29.06.2021);
3. Koolimütsi avaldus (29.06.2021);
4. Lapse ja vanema dokumendi koopia (kui paberkandjal, tuua kooli 27.08.2021) ;
5. Koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)(tuua kooli 27.08.2021) ;
6. Pilt õpilaspiletile (tuua kooli 27.08.2021).
Täiendav info: õppejuht K. Salumäe mob. 53339858, e-post: kaili.salumae@vandra.ee
Vastuvõtu info leiad: https://www.vandragumnaasium.edu.ee/vastuvott-1-klassi/

Dokumentide vastuvõtmiseks kooli kantseleis leppida kokku aeg e-posti aadresil: gymn@vandra.ee

I klassi õppevahendid