Nädala info 04. – 08.04.2022

Kogu koolipere kannab vahetusjalatseid (k.a gümnasistid)!

E, 04.04

 • Kiirtestimine esimese tunni ajal
 • Liikuma Kutsuva Kooli meeskonna koosolek kell 17.00 (Põhja-Pärnumaa valla spordi- ja terviseedenduse spetsialist Taire Ojala
 • Ü. Ütt koolitusel (Tln)
 • U. Sepp puhkusel 4. – 8.04.22
 • M. Privits sel nädalal kodukontoris

T, 05.04

 • 6. – 8. kl inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor (r 33)
  • 6. -7. kl kell 10:00 – 11:30
  • 8. kl kell 12:00 – 13:30
 • Kell 14:30 õpetajate infokoosolek ruumis nr.44
 • Ü. Ütt koolitusel (Tln)

K, 06.04

 • Kell 16.00 -16.30 aulas Georg Otsa nim Muusikakooli õpilaste kontsert
 • Ü. Ütt koolitusel (Tln)

N. 07.04

 • K. Aruste õpingutel (TÜ)
 • S. Hunt “2021 alustanud MF/ÕF juhendajate inspiratsioonipäev” Võrus

R, 08.04

 • 10.-12. kl liikluskoolitus „Selge pilt!?…“ 9:05 – 10:35
 • 12. kl osaleb loodusteaduste kursuse raames Orion tähetorni haridusprogrammis, väljasõit 12:30
 • R. Kirkmann õpingutel (TÜ)
 • A. Vaher EES-i kevadpäevadel (Rapla)

EELINFO

 • 11.04 kell 9:50 IX klassi eesti keele e-test arvutiklassis
 • 11.04 – 20.05 on avatud KiVa õpilasküsitlus
 • 12.04 kell 14:15 õpetajate kohtumine vallavanemaga. Teemadeks:
  • kuidas on meid mõjutanud koroona;
  • kuidas mõjutab meid Ukrainas toimuv sõda;
  • kuidas on laste meelsus kõige selle valguses muutunud;
  • koostöö kohad;
  • muusikakool ja Vändra Gümnaasium
  • kuidas meil üldse läheb;
  • rõõmud/mured.
 • 12.04 kell 17.30 VG vilistlaskogu koosolek raamatukogus
 • 13.04 riigikaitsekursus õppekäigul Kuperjanovi jalaväepataljonis.
 • 14.04 Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuring, osaleb 8.b klass.
  • Algus kell 9.00, lõpp 11.20 ruumis 48
 • 16.05 – 22.06 KiVa küsitlus personalile
 • 19.04 VI kl õppekäigul Pernova Loodusmajas (KIK).
 • 20.04 IX kl inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor.
 • 21.04 V kl õppekäigul Pernova Loodusmajas (KIK).
 • 21.04 XII kl viimane õppetööpäev.
 • 22.04 toimub Põhja-Pärnumaa valla andekate laste päev 7. – 9. klassi õpilastele, algusega kell 9:30 – 12:30.
  • Pärnu-Jaagupi Põhikoolis humanitaarainete päev
  • Vändra Gümnaasiumis reaalainete päev
 • 22.04 alustab jalgratturikoolitus 4. klasside õpilastele (kell 12.00, läbiviija AIDE autokool).
 • 26. – 27.04.2022 toimuvad 10. klassi sisseastumisvestlused.