PROJEKTINÄDALA info 06. – 10.06.2022

E. 06.06

 • Põhikooli matemaatika lõpueksam kell 10:00 ruumis nr. 42
 • Logopeediliste laste arenguvestlused (läbiviija logop. A. Jürgenstein)
 • 1. – 8. kl ja 10. – 11. kl projektinädala tegevused
  • hommikuputru ja oodet ei pakuta;
  • lõunasöök tavapärastel aegadel;
  • pikapäevarühma ei toimu.
 • Pannakse välja III trm ja aastahinded

T, 07.06

 • 1. – 8. kl ja 10. – 11. kl projektinädala tegevused
  • hommikuputru ja oodet ei pakuta;
  • lõunasöök tavapärastel aegadel;
  • pikapäevarühma ei toimu.
 • M. Privits majast väljas

K, 08.06

 • 1. – 8. kl ja 10. – 11. kl projektinädala tegevused
  • hommikuputru ja oodet ei pakuta;
  • lõunasöök tavapärastel aegadel;
  • pikapäevarühma ei toimu.
 • Õppenõukogu kell 12:00 ruumis nr.44
  • (III trm kokkuvõte, üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
 • 2.b kl õppeekskursioonil Pärnus (õp. S. Kangert)
 • 12. kl ja 4 õpilast 11. kl-st õppeekskursioonil Itaalias (õp. Buht)
 • 4.a, 4.b ja 5. kl õppeekskursioonil Tallinnas – Tallinna Teletorn, Eesti Tervisemuuseum (õp A. Naano, M, Mätas, A. Mägisalu), väljasõit kell 8:30

N, 09.06

 • 1. – 8. kl ja 10. – 11. kl projektinädala tegevused
 • hommikuputru ja oodet ei pakuta;
 • lõunasöök tavapärastel aegadel;
 • pikapäevarühma ei toimu.
 • Õppekäik Pärnu-Jaagupi kõrsikuvabrikusse, väljasõit 8:00 (õp. R. Kirkmann, A. Vaher)
 • Laululaager 9.-11.06 Võrus (osaleb 9 poissi, saatja K. Rõõmusaare)
 • Kõrsikuvabrikus: 1. kl – 1 õpilane, 6. kl – 9 õpil; 7.a – 10 õpil; 7.b – 10 õpil; 8.a – 7 õpil, 8.b – 13 õpil.
 • Doonoripäev kultuurimajas 9.00 – 11.30 Tunnistuste printimine
 • Väikeklasside õppeekskursioon Pärnu-Jaagupisse (kirik, kõrsikuvabrik, saatjad U. Talts, A. Mändla, K. Lossmann)
 • Kell 14.00 Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipargis Põhja-Pärnumaa valla hallatavate asutuste meelelahutuslik spordipäev „Nihutame stopperite piire! – 2“

R, 10.06

 • Projektide kokkuvõtted
 • VG TÄNUREIS PÄRNUSSE (giidituur linnas, OKOK, piknik, uue politseijaoskonna külastus)
 • 7.b kl õppeekskursioonil Soomaal (õp. M. Sooniste)

EELINFO

 • 13.06 AKTUS ja klassijuhatajatund
  • Kell 9:30 I – VI klass
  • Kell 11:00 VII, VIII, X ja XI klass
 • 14.06 põhikooli valikeksam(id)
 • 16.06 Õppenõukogu (põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine)
 • 20.06 Vilistlaskogu kell 18.00 gümnaasiumis
 • 21.06 Doonoripäev kultuurimajas 9.00 – 11.30