Nädala info 28.11 – 02.12.2022

                                    Sündmus 
E, 28.11

 

I trm TUNNUSTAMINE aulas kell 8:20 (I – XII klass)

Psühholoog koolimajas kell 10:00 – 15:00

T, 29.11  EELK peapiiskop Urmas Viilma loeng/vestlus 9.-12.kl ja õpetajatele/töötajatele aulas kell 12:30 – 13:30

Infokoosolek kell 14:30

K, 30.11 Best in English 2022 kell 12:55 arvutiklassis (osaleb 15 õpilast)
N, 01.12  

Kell 14.00 KiVa tiimi koosolek

R, 02.12

 

C1 Advanced inglise keele suuline eksam

Pärnumaa matemaatikute laager Sindi Gümnaasiumis (kutsutud 7 õpilast)

 

4.-6. klassi andekate õpilaste loodusainete inspiratsioonipäev

23. novembril olid Vändra gümnaasiumis koos valla koolide 4. – 6. klasside tublid õpilased, kes kogusid inspiratsiooni ning kogesid uurimise ja tegutsemise rõõmu  loodusainete valdkonnas. Loodusainete päeval osales 43 õpilast viiest Põhja-Pärnumaa valla koolist.

Päev algas kell 10.00 Vändra kooli direktori Marget Privitsa tervitusega ja päevakava tutvustusega VG reaalainete õppetooli juhi Zoja Juuremaa poolt.

Õpilased said osaleda erinevate töötubade tegevustes, et hankida uusi teadmisi ja kogeda seal midagi huvitavat bioloogia, keemia, füüsika, muusika ja toidu tegemise valdkonnas.

Loe edasi 4.-6. klassi andekate õpilaste loodusainete inspiratsioonipäev

Nädala info 21. – 25.11.2022

                                    Sündmus 
E, 21. 11

 

Gümnaasiumiastme TÜ Pärnu Kolledži kontaktõppepäev

Psühholoog koolimajas

 

T, 22.11  Põhja-Pärnumaa valla koolide humanitaarainete inspiratsioonipäev II kooliastme õpilastele kell 10:00 – 13:00 (osaleb 20 õpilast) Pärnu-Jaagupi Põhikoolis

Infokoosolek kell 14:30

K, 23.11 Töövarjupäev (IX – XI kl)

Kell 13:00 kultuurimajas TEMUF-i noorteetendus U-TUBE, pilet 12 eurot

Põhja-Pärnumaa valla koolide loodusainete inspiratsioonipäev Vändra Gümnaasiumis

 

N, 24.11 KADRIPÄEVA STIILIPÄEV

Töövarjupäev (IX – XI kl)

8.a klass õppekäigul Tallinnas

Kell 10:40 kehalise kasvatuse õpetajate infominutid

 

R, 25.11

 

Boonuspäev

JATS-i liikmed osalevad osaluskogu infotunnis kell 11:30 – 12:15

Pannakse välja I trm kokkuvõtvad hinded (4. – 9. kl)

 

L, 26.11 12. klassi C1 Advanced inglise keele eksam

Nädala info 14. – 18.11.2022

                                    Sündmus 
E, 14. 11

 

e-õppepäev: õpilastele antavad ülesanded märgib õpetaja eKoolis “kodused ülesanded” all

 

T, 15.11 Koidulauliku etluskonkursi koolivoor (kirjanduse tundides)

Playboxi proov kell 14:00 – 18:00 kultuurimajas  

K, 16.11 Playboxi proov alates kell 15:00  kultuurimajas
N, 17.11 12. kl UT/PT kaitsmine kell 9:00 (2 tööd)

12. klassi individuaalne karjäärinõustamine

Õpioskuste talgud 2022 piirkonnavoor oma koolis

Playboxi peaproov algusega kell 15:00 kultuurimajas

7.kl lastevanemate klassikoosolek kell 17:30 ruumis 43

R, 18.11

 

1.– 3. klassi rahvastepallivõistlus Sindis

Klassivanemate koosolekud JATS-i ruumis kell 10:35 ja 11:40

Kell 18:00 PLAYBOX: Vallaline kaunitar

L, 19.11 Lauatennise piirkondlik võistlus Paikusel (juhendaja R. Himmaste)

Nädala info  07. – 11.11.2022

                                    Sündmus  
E, 07. 11 

 

Gümnaasiumiastme TÜ Pärnu Kolledži valikkursuse kontaktõppepäev 
T, 08.11  8a, 8b, 8c klass õppekäigul VABAMU muuseumis ja riigikogus 

KiVa tiimi koosolek kell 8.00 

 

K, 09.11  Mardipäeva stiilipäev 

Väike KooliCanto lauluvõistlus 

N, 10.11  4.-5. kl poiste rahvastepallivõistlus Kilingi – Nõmmes Hoolekogu koosolek kell 17:30 

 

R, 11.11 

 

Klassivanemate koosolekud JATS-i ruumis  

5. – 12. klass kell 10:35  

1. – 4. klass kell 11:40 

Kohtumine kirjanik Mika Keräneniga kell 14:00 alevi raamatukogus 

EELINFO

  • 14. nov e-õppepäev
  • 16. nov Koidulauliku etluskonkursi koolivoor
  • 18. nov PLAYBOX
  • 23. nov Põhja-Pärnumaa valla loodusainete inspiratsioonipäev andekatele, II kooliastme õpilastele
  • 23. nov kell 13.00 kultuurimajas TEMUF-i noorteetendus U-TUBE, pilet 12 eurot
  • 29. nov külas EELK peapiiskop Urmas Viilma – kell 12.30 – 13.30 loeng/vestlus gümnaasiumiastmele ja õpetajatele/töötajatele
  • 29. nov Õppenõukogu