Nädala info 21. – 25.11.2022

                                    Sündmus 
E, 21. 11

 

Gümnaasiumiastme TÜ Pärnu Kolledži kontaktõppepäev

Psühholoog koolimajas

 

T, 22.11  Põhja-Pärnumaa valla koolide humanitaarainete inspiratsioonipäev II kooliastme õpilastele kell 10:00 – 13:00 (osaleb 20 õpilast) Pärnu-Jaagupi Põhikoolis

Infokoosolek kell 14:30

K, 23.11 Töövarjupäev (IX – XI kl)

Kell 13:00 kultuurimajas TEMUF-i noorteetendus U-TUBE, pilet 12 eurot

Põhja-Pärnumaa valla koolide loodusainete inspiratsioonipäev Vändra Gümnaasiumis

 

N, 24.11 KADRIPÄEVA STIILIPÄEV

Töövarjupäev (IX – XI kl)

8.a klass õppekäigul Tallinnas

Kell 10:40 kehalise kasvatuse õpetajate infominutid

 

R, 25.11

 

Boonuspäev

JATS-i liikmed osalevad osaluskogu infotunnis kell 11:30 – 12:15

Pannakse välja I trm kokkuvõtvad hinded (4. – 9. kl)

 

L, 26.11 12. klassi C1 Advanced inglise keele eksam