1. klassi lapsevanem!

Vändra Gümnaasiumi I klassi astumiseks  esitatakse dokumendid SPOKU keskkonnas .

Keskkonna  kasutamisjuhend on leitav ka Vändra Gümnaasiumi kodulehelt (taotlemisel tuleb valida „Vastuvõtt 1. klassi“)

Palun täita ära lapse ja vanema andmed ning dokumentidest laadida üles järgmised:

  1. õpilase isikut tõendav dokument või selle koopia (sünnitunnistus, ID-kaart),
  2. koolivalmiduskaart
  3. digitaalne õpilaspileti pilt.

Kaili Salumäe
Vändra Gümnaasium õppejuht
Tel 4445010