E. Sokolowsky nimeline MTÜ toetab Vändra Gümnaasiumi õpilaste osalemist lugemisprojektis Meie Väike Raamatukogu
Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nim MTÜ on loodud 1992. aastal, eesmärgiga edendada Vändra piirkonna hariduselu. Põhikirjas määratakse MTÜ vahendite ühe kasutusvaldkonnana uute õppevormide arendamist ja läbiviimist. Käesoleval õppeaastal toetab MTÜ Vändra Gümnaasiumi 2. klasside osavõttu lugemisprojektis Meie Väike Raamatukogu.
Kooliaasta jooksul loetakse ja arutletakse 6 uue lastekirjanduse teose üle. Projekti vältel toimub rida tegevusi ja kohtumisi, mille eesmärgiks on laste lugemishuvi ja väljendusrikka keelekasutuse virgutamine.
2023/2024 aastal osaleb lugemisprojektis 137 klassi või rühma 80 koolist, lasteaiast või raamatukogust üle Eesti. Kokku 2879 6-8 aastast last ja 150 õpetajat.
 
Silja Enok
Vändra Gümnaasiumi õpetaja