Jats tähistas oma 25. sünnipäeva

 7. märtsil, tähistas meie õpilasesindus JATS ehk Juured Algavad Teie Seest, oma 25. sünnipäeva.
 

Hetkel kuulub õpilasesindusse 18 liiget. Juhatusse kuuluvad:
  • Laura Västrik – president ja hoolekogu esindaja
  • Andra Ailjama – asepresident ja õppenõukogu esindaja
  • Lisette Luik- protokollija
  • Rando Kullamaa – protokollija
  • Turunduse meeskonna moodustavad:
  • Laura Kuusk
  • Elis Krais
  • Alondra Läänistel
Liikmed on:
  • Grete Guljajev
  • Janne Reinsalu
  • Kerol Järve
  • Maarja Grupmann
  • Mariandra Rõõmusaar
  • Getri Guljajev
  • Mirko Sumre
  • Markkus Pärnsein
  • Karolin Sumre
  • Elmo Lumiste
  • Teele Tuisk
Õpilaste mentoriks on kogukonna- ja kultuurijuht Kairi Rikker.
Õpilasesindusel on koolielus tähtis roll. Tehakse koostööd juhtkonnaga ja esindus on eestvedajaks juba traditsiooniks saanud sündmustel (Playbox, sõbrapäevadisko jne).
Palju õnne meile õpilasesindusele!
Foto: Teele Mustallikas
Fotolt puudub Maarja Grupmann