Põnevad elukutsed meie ümber

Maailmas on mitmeid põnevaid ameteid. Muusik Hanna Miina Kivisäk ja kirjanik Kristiina Kass on sel nädalal I kooliastme õpilastele oma ameteid tutvustada saanud. Kunstniku värvirõõmsa maailmaga saab kohtuda Vändra Kunstigaleriis Jüri Arraku näitusel.

Sellel nädalal on I kooliastmes luubi alla jäänud loomingulised ametid – muusik, kirjanik, kunstnik. Iga trimestri lõpus saavad meie kooli tublid õppurid enda käsutusse ühe päeva, mis on mõeldud kas lugemiseks, filmide vaatamiseks, kirjutamiseks või millegi uurimiseks. Nooremas kooliastmes on tublisid nii palju, et kõigi jaoks korraldatakse ühine loovuspäev. Sel korral olid õpilastele esinema kutsutud rahvamuusikud. Neli noort artisti rääkisid sellest, et õpivad alles, aga mitte tavalises koolis, vaid Tartu Ülikoolis. Kuulajatega seltsis käidi läbi rahvapillide ajalugu regilaulust kuni kitarri ja akordionini. Osavate muusikute pihku tundus passivat iga pill ning lisaks oli nendega koos tore tantsida ja rahvamänge mängida. Hiiu kannel tundus praegu kõige popim pill, 2. klassi poiste sõnul on see ju Puuluubi pill! 1. klassi lastele meeldis väga lõõtspill, mis pani jalad mõnusasti tatsuma ja käed plaksu lööma. 3. klass elas kaasa nelja rahvamuusiku toredale tööle, neile meeldis kõik. Õpetajad hindasid pillide arengulugu visualiseerivat ajatelge ja laste rõõmu suurepärasest kontserdist.

2. klass sai veel paar põnevat võimalust – piiluda päris kirjaniku töömaailma ja käia galeriis kuulsa kunstniku töid imetlemas. Kristiina Kass rääkis oma tööst ja sellest, et loova inimesena on temal lausa mitu ametit. Ta kirjutab ise ja tõlgib teiste autorite raamatuid, õpetab soome keelt ning joonistab pilte. Raamatu „Kuninganna Karoliina prillid“ autor tunneb rõõmu pillimängust ja laulustki. Kuulajad võisid laulda koos temaga. Lapsena unistas ta kunstnikuks saamisest. Joonistamine tuleb tal tänaseks nii hästi välja, et saab teha ka raamatukunstniku tööd. Kristiina Kass õpetas lapsi loovalt portreed joonistama. Selle tööga oli nalja nabani. Paber tuli teibiga rinnale kinnitada ja oma pilt pimesi valmis „joonistada“. Koju minnes oli igal osalejal kohtumisest killuke kaasa võtta – kirjaniku õpetuse järgi loodud „autoportree“.

Nädala lõppu jäi Jüri Arraku kunstinäituse külastamine ja tema töödega tutvumine. Selgus, et Arrak oli ehte- ja maalikunstnik, kirjanik, joonisfilmide tegija ja filmikunstnik. Näitusel käinud 2. klassi poisi arvates jõudis see mees ikka väga palju valmis teha.

Loomeinimesed vist oskavad kõik mitmeid asju. Muusik Hanna Miina Kivisäk oskab näiteks lastele muusikakoolis solfedžot, kirjanik Kristiina Kass täiskasvanutele soome keelt õpetada. Peab paremini uurima, keda, mida ja kus Jüri Arrak õpetas?

Artikkel ja fotod õpetaja Silja Enok