Kooliolümpiamängud

Olümpiaplakat

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PÄEVAKAVA

30. mai 2016. a.

8.45 – 9.00         Kogunemine kooli parklasse riikide kaupa, rivistus
9.00 – 9.15       Rongkäik alevi staadionile
9.15 – 9.45        Avamine
* Sõnavõtud
* Olümpialipu heiskamine
* Olümpiahümn
* Olümpiatule süütamine
* Vande andmine
– sportlased
– kohtunikud
* Kultuuriprogramm
9.45 – 09.55       Kogunemine võistluspaikadesse (staadion ja lähiümbrus)
10.00 – 13.30      Võistlused
13.30 – 14.00      Lõputseremoonia
* Sportlaste rivistus
* Autasustamine (kui on veel mõni ala autasustamata)
* Lõpukõne
* Tule kustutamine
* Lipu langetamine