100-st teraviljapeenrast 8 asuvad meie kooliaias

Sellel kevadel külvavad 1. – 3. klasside õpilased kooliaias oma peenramaale Eesti Taimekasvatuse Instituudist saadud eestimaiseid teraviljasorte. Vändra Gümnaasium osaleb Eesti sajanda sünnipäeva tähistamise projektis „100 teraviljapeenart“. Seemnepakid on juba kätte saadud, nüüd tuleb ainult oodata ilmade soojenemist.
Tegu on Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja agronoom Heino Laiapea algatusega Eesti 100. juubeli tähistamiseks.
Tutvustamaks teraviljaliike ja Eestis aretatud sorte, on kavas 2017. aasta kevadel rajada 100 teraviljapeenart kaheksa Jõgeval aretatud odra-, kaera-, suvinisu-, herne- ja oasordiga. Eesti Taimekasvatuse Instituudi sordiaretajad on valinud teraviljapeenral kasvatamiseks sellised sordid: oder ’Maali‘ ja ’Anni‘, kaer ’Kalle‘, suvinisu  ’Voore‘ ja ’Hiie‘, põldhernes  ’Kirke‘ ja ’Mehis‘ ning põlduba ’Jõgeva‘. (Põllumajandus.ee 07.02.17)
Täiendav info saab lugeda järgmistelt lehekülgedelt

https://www.ev100.ee/et/100-teraviljapeenart

http://www.pollumajandus.ee/uudised/2017/03/28/fotod-teraviljapeenra-seemnepakid-jagatud

https://www.facebook.com/100teraviljapeenart/