Maiann Pukka uurimistöö sai riikliku preemia

8. klassi õpilase Maiann Pukka uurimistöö lammaste siseparasiitidest pälvis Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud 2017. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil kolm preemiat: peapreemia ehk riiklik preemia põhikooliõpilaste arvestuses ning eripreemiad Maaeluministeeriumilt ja Eesti Maaülikoolilt.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi 83 parimat uurimistööd esitleti 27. aprillil Õpilaste Teadusfestivalil Tallinnas. Õpilastel tuli esitleda oma uurimistööd stendiettekandena nii žürii liikmetele kui ka külastajatele. Maiann tutvustas oma uurimistööd väga põhjalikult ning näitas kohapeal lammaste siseparasiitide mune ja vastseid mikroskoobiga. Huvilisi oli palju ja seega ka küsimusi nii lammaste kui parasiitide kohta.

Võidutööga saab tutvuda Vändra Gümnaasiumi kodulehel

 https://vandragumnaasium.edu.ee/failid/Lammastesiseparasiidid.pdf