KiVa (Kiusamisvaba) programm

HEA LAPSEVANEM!

Meie koolis rakendatakse alates 1. septembrist 2017 KiVa programmi!

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;

2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;

3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas,  vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega.

Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net.

 

  2013/2014. õppeaastal viis SA Kiusamisvaba Kool läbi KiVa programmi rakendamise pilootprojekti 20 Eesti koolis (1.-6. klass) ning ligi 5000 õpilase küsitlus näitas KiVa katsetanud koolides olulist kiusamise ohvrite hulga vähenemist võrreldes nii õppeaasta alguse kui KiVa mitte kasutanud koolidega. Ka järgmise aasta õpilasküsitlus näitas programmi tulemuslikkust Eesti koolides.

 

 

Meie kooli KiVa meeskond:

Sirly Pihlak – sotsiaalpedagoog 444 7741 (sirly.pihlak@vandra.ee),
Juta Pertel – õpetaja (juta.pertel@vandra.ee),
Maire Küttim – sekretär 444 7730 (gymn@vandra.ee).

KiVa tundides õpivad lapsed kiusamise vastu võitlemise viise

Alates 2017/2018. õppeaasta septembrist on meie koolis nähtav mitmel moel:

1.-6. klassi õpilased osalevad KiVa tundides (kakskümmend 45-minutilist tundi). Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Mitmed tunnid keskenduvad sellele, milline võib olla grupi roll kiusamise kestmajäämisel või peatamisel; õpilased mõtlevad erinevate kiusamisele vastu hakkamise viiside üle ja harjutavad neid.

KiVa plakatid koolimaja seintel hoiavad programmi pidevalt nähtaval.

Kiusamise juhtumitesse sekkuvad KiVa-meeskond ja klassijuhataja

Korrapidaja õpetajad kannavad koolis KiVa veste ja seintel plakatid aitavad meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis ei ole kohta.

Lapsevanematele on saadaval miniõpik, mis on saadaval veebis: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

 

 

Kui kahtlustate, et Teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi, palun võtke kooliga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik! Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. On oluline, et mõtleksite Te koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi tema koolis kiusatakse!

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saate lähemalt lugeda:
http://www.kivaprogram.net/estonia

https://www.facebook.com/Kivaeesti