Ettevõtlusnädalal inglise keele tunnis

Ettevõtlust ja ärimaailmas inglise keeles suhtlemist õpitakse ka tundides. Ettevõtlusnädalal tõlkis 12. klass kinnisvaraportaali kuulutusi, rühmatööna koostati suured müügiteated ja püüti välismaalastele müüa maju ja kortereid Vändras.

Samalaadne töö toimus ka paar nädalat varem 10.kl. eesti-teemalises inglise keele valikkursuses. Nii rakendab õpetaja ka rahvusvahelises projektis kasutatavat rollijaotust rühmatöös, interneti võimalusi ja uuemaid kommunikatiivseid õpikäsitlusi loodetavasti tuues vaheldust oma tundidesse.

Õpetaja Ülle Tomingas