Enn Nurga mälestusvõistlus matemaatikas

Toimub 23. novembril algusega kell 12.00 kooli aulas.  Võistlus on mõeldud järgmistele vanuseastmele: 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass ja 9. klass.

Selgitus:
1. Võistkonnad loositakse kohapeal, jälgides vanuserühma printsiipi (tekivad võistkonnad, kus õpilased on erinevatest koolidest). Ühes võistkonnas maksimaalselt 3 õpilast.
2. Võistlevad omavahel: 3. klassi õpilased, 4. klassi õpilased, 5. klassi õpilased, 6. klassi õpilased , 7. klassi õpilased, 8. klassi õpilased ja 9. klassi õpilased.
3. Paralleelklasside olemasolu korral võib kool välja panna 3 õpilast klassi kohta, aga võib ka vähem õpilasi.

Võistlus koosneb kolmest osast:
1) peastarvutamine,
2) nuputamine,
3) rühmatöö ülesanne.
Peastarvutamisel võistleb iga õpilane eraldi- toimub individuaalne võistlus. Peastarvutamise ülesanded antakse õpilasele lehel.
Nuputamisülesandeid on 10 ja iga ülesanne annab 2 punkti. Ülesandeid lahendatakse võistkondlikult.
Rühmatöö ülesande jaoks on aega 25 minutit ja seal on oluline vormistamine, sest ülesanne on mitmetehteline ja vaheküsimuste vastused tuleb vormistada kirjalikult.
Mälestusvõistlus algab kell 12.00 Vändra Gümnaasiumi aulas ja võistluse lõpp on planeeritud orienteeruvalt 14.30.
Pärast võistlust on õpetajatele kohvilaud – vestlusring.
Õpilaste arvud vanuseastmeti palume registreerida hiljemalt
4.11.2017 telefonil 4447730 või gymn@vandra.ee. Vändra Gümnaasiumi õpilased registreerivad ennast aineõpetajate juures.

Tekkinud küsimustele vastab Zoja Juuremaa:
e-post zoja.juuremaa@vandra.ee

Ootame rohket osavõttu!