Nädalainfo 30. oktoober – 6. november

T: 31.10

 • Ühepäevakohvik (söögivahetundidel) poksikoti ostmiseks
 • Korvpalliturniir Paides, 12 õpilast 8. – 12. kl, kaasas H. Kitsnik. Väljasõit kooli juurest.
 • 14.05 “Teaching for Tomorrow” projektõppe koolitus, ruumis nr 44.

K: 01.11

 • IÕK esitamise tähtaeg HEV koordinaatorile
 • Töökavade olemasolu kontroll (ÕT juhid)

 N: 02.11

 • õpetaja L. Lumijõe Kuressaares muusikaõpetajate sügispäevadel
 • õpetaja I. Lõõbas kahe 7. klassi õpilasega Paikusel “Halloween”-i üritusel 11.30
 • 8.a (6 õpilast) ja 8.b kl ühiskonnaõpetuse õppekäigul Rakvere Linnuses, väljasõit 9.15, õpilastega kaasas õp. Jaanson
 • Õpilasesinduse (ja huvijuhi) koolitus “Õpilasesindus muutunud õpikäsitlusega koolis” Pärnus. (Osaleb 4 JATSi õpilast).
 • 12. klassi uurimistööde/praktiliste tööde esitamise tähtaeg UT koordinaatorile

 R: 03.11

 • IT- küsimustiku täitmise tähtaeg
 • õpetaja L. Lumijõe Kuressaares muusikaõpetajate sügispäevadel
 • õpetaja A. Vaher Emakeeleõpetajate sügiskonverentsil ja EES sügispäevadel. 3.-4.11
 • õpetaja K. Palu saksa keele õpetajate koolitusseminaril Põlvas.

 E: 06.11

 • õpetaja M-L Jaanson koolitusel “Õppimist toetavad õppemeetodid” I moodul alates
 • Ämmaemanda loeng 5. klassidele