Õuesõppetunnid

Selle õppeaasta esimesel veerandil oli meie kooli 4.- 12. klassi õpilastel järjekordne võimalus õppida väljaspool klassiruumi loodusaineid. Õppisime Pernova Loodusmajas ja TTÜ Särghaua õppekeskuses sealsete õpetajate juhendamisel.

Õppeprogrammid, millega tegelesime olid järgmised:

Teema ja koht Klass
„Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPs abil“ Pernova Loodusmaja 7
„Õppekäik Pärnu jõe äärde“ Pernova Loodusmaja 5
„Mikroskoop ja rakk“ Pernova Loodusmaja 4
„GPS matk Pärnu rannas“ Pernova Loodusmaja 10, 9
„Kuidas paistavad laudteelt Pärnu ranna minevik ja tänapäev“ Pernova Loodusmaja 8
„Evolutsioon“ Pernova Loodusmaja 12
„Muld TTÜ“ Särghaua õppekeskus 6
„Elu areng ja fossiilid“ TTÜ Särghaua õppekeskus 11

 

Õuesõppetunnid said võimalikuks tänu KIKi poolt rahastatud projektile „Õuesõppetunnid Vändra Gümnaasiumis“. Projekti maksumus on3 325.00 eurot, millest omaosalus on 180.00 eurot.

Riina Sikkal

projektijuht