Lahe geograafiatund

Tartu Ülikooli geograafiatudengid toimetavad toredat projekti toomaks õpilastele lähemale geograafias õpitava kasutamisvõimalusi igapäevaelus. Projekti „Lahe geograafiatund“ raames toimus Vändra Gümnaasiumis 6. detsembril seitsmenda, üheksanda, kümnenda ja üheteistkümnenda klasside õpilastele geoinformaatika teematund.  Tunnis koostasid õpilased maakondade karstialade kaardi, selleks kasutati arvutiprogrammi QGIS. Õpiti andmetöötlust, kaardi kujundamist ja vormistamist. Samuti said  õpilased teada, mida kõike on võimalik teha kasutades geoinfosüsteeme. Kolmanda kursuse geograafiatudengid Ago ja Patric said meie kooli õpilasi õpetada tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile ja SA Eesti Teadusagentuurile, kes rahastavad projekti.

Riina Sikkal

geograafia õpetaja

10. klass lahedas geograafiatunnis