Nädala info 25.02 – 09.03.19

Vaheajal koolimaja avatud kell 9:00 – 16:00

E, 25.02.19

 • Klassijuhatajad selgitavad välja ja esitavad hiljemalt 01.03.19 õppejuhile boonuspäeva(de) saavate õpilaste nimekirjad.

Boonuspäevad – see on õpilasele antav võimalus kasutada 1-2 vaba päeva kooliväliseks enesetäiendamiseks. Kaks vaba päeva saab õpilane, kelle jooksvad hinded on “4” ja “5” ja puuduvad tegemata õppetööd (eKoolis ei ole “T”-sid) ning ei ole põhjuseta puudumisi. Ühe vaba päeva saab õpilane, kes trimestri jooksul on võimetekohaselt õppinud (võib jooksvate hinnete sees olla 1-2 “3”) ja puuduvad tegemata õppetööd (eKoolis ei ole “T”-sid) ning ei ole põhjuseta puudumisi.

 • KiVa kogemuspäev Suure-Jaani Gümnaasiumis, väljasõit kooli juurest kell 9.00.
 • Kunstiõpetaja TIPU Looduskoolis projektikoolitusel.
 • Tehnoloogia- ja keemiaõpetaja Tartus huviringide näidisõppekavade tutvustusel.
 • Juhtkond Väätsa PK-s TÜ eetikakeskuse heade praktikate päeval.

T, 26.02.19

 • KÕT valmistab ette 1.-3. kl 8. märtsi loovuspäeva.

K, 27.02.19

 • Töötervishoiubuss.
 • Muusikaõpetaja alustab EMTA-s õppimist üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaeriala õppekaval.
 • Klassiõpetaja SEB koolituspäeval “Majandus- ja pangandusmaailmast õpetajatele”
 • Bioloogiaõpetaja EBÜ talvekonverentsil .

N, 28.02.19

 • Töötervishoiubuss.
 • Klassiõpetajad koolitusel “Õpiraskustega laps tavaklassis II + KOVISION”.
 • Muusikaõpetaja EMTA-s koolitusel.

R, 01.03.19

 • Kell 9.00 – 17.00 ettevõtliku õppe koolitus.
 • Töötervishoiubuss.
 • Muusikaõpetaja EMTA-s koolitusel.

II trimestri viimane koolinädal.

E, 04.03.19

 • Kell 12.00 kultuurimajas film “Tõde ja õigus” 7.-12. klassile (pilet 4 eurot). Õpilastega kaasas klassijuhatajad. Need õpilased, kes filmi näha ei soovi, jäävad tundidesse.

T, 05.03.19  vastlapäev

 • Kell 14.00 õpetajate infokoosolek
  • kehalise kasvatuse- ja klassiõpetajate lühikokkuvõtted Viimsi Kooli ning Kuusalu KK külastustest (2 x 7 min)
  • mäng “Väärtuste avastajad”, läbiviijad S. Enok ja A. Mägisalu.
 • 12. kl õpilased muusikaõpetuse raames Vanemuise teatris muusikali “Beatrice” vaatamas, väljasõit 16.15 kesktanklast, õpilastega kaasas muusikaõpetaja.

K, 06.03.19

 • Kell 16.00 arvutiklassis arvutitehnika ring ( 7.-12. kl). Infojuhi juhendamisel.
 • 8.a ja 8.b loovtööde esitamise tähtaeg.
 • ELK kirjandusmängu maakonnavoor Pärnus, osalevad 3 IV a kl õpilast, väljasõit 12.00 kooli juurest, õpilastega kaasas raamatukoguhoidja.

N, 07.03.19

 • Boonuspäev tublidele õpilastele.

R, 08.03.19

 • Boonuspäev tublidele õpilastele.
 • I kooliastme loovuspäev.
 • II trimestri hinded pannakse välja hiljemalt kella 16.00-ks.
  • 4. klassides põhiainetes number + sõnaline hinnang ja oskusainetes sõnaline hinnang.

L, 09.03.19

 • 4., 5. ja 6. kl matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu-Jaagupi PK-s, algus kell 10.00.

Eelinfo

 • 12.03.19 RÕT Tallinna Reaalkoolis kogemuspäeval.