EBÜ uus auliige

27. veebruaril anti üle Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu tunnustus Vändra Gümnaasiumi kauaaegsele bioloogiaõpetajale Reet Eesmäele, kes valiti EBÜ auliikmeks.

EBÜ tunnustusvaas ja auliige õpetaja Reet Eesmäe

Õpetaja Reet Eesmäe on töötanud Vändra Gümnaasiumis 38 aastat (1971 – 2009) ja andnud tänuväärse panuse noorte inimeste bioloogia- ja aiandusalaste teadmiste omandamisele.

Reet Eesmäe on õpetaja, kes on oma aine suutnud meeldivaks teha enamikule õpilastest.  Bioloogia populaarsust tolleaegsete õpilaste hulgas näitas õpilaste rohke osavõtt bioloogiaolümpiaadidest ja nende head tulemused nii piirkonnas kui vabariigis. Õpetaja Reeda õpilased ei kartnud valida lõpueksamiks bioloogiat või edasiõppimiseks arsti või muu bioloogiavaldkonna eriala.

Õpetaja Reet oskas bioloogiatunde eluliste näidetega ilmestada ja olulist esile tuua, tunnid olid huvitavad ja emotsionaalsed. Õpetajal oli hea side klassiga, sest Reet on vastutulelik, väga rahulik ja mõistev inimene, keda õpilased usaldasid ja klassijuhatajana suutis ta luua ühtse ja töise klassikollektiivi.

Näitõppematerjale oli tal hulgaliselt nii kapis õpilastele näitamiseks, kui ka bioloogiaklassi aknalaudadel, kooliaias ja kasvuhoones.  Õpetaja Reet on olnud tänaseks 95-aastaseks saava Vändra kooliaia juhataja 21 aastat (1971-1992). Reet korraldas tol ajal koos aednikega kasvuhoones taimede kasvatamist, õpilaste aiatööd, õpetas tootmisõpetuse erialana gümnaasiumi-õpilastele aiandust ja tema algatusel rajati kooliaeda praeguseni säilinud püsilillede kollektsioon. Tolleaegne kooliaed pälvis mitmeid riiklikke tunnustusi. Õpetaja Reeda algatusel rajati kooliaeda praeguseni säilinud püsilillede kollektsioon, korrastati kooliümbruse haljastust ja rajati kauneid suvelillepeenraid. Reedal on olnud kogu aeg näpud mullas. Reeda kodumaja Vändras ümbritseb suur ja alati väga korras liigi- ning sordirohke koduaed.

Aastaid on Reet Eesmäe osalenud Vändra alevi heakorrakomisjoni töös ning aidanud alevirahvast aiandusalase nõuga. Reet on Vändra aiandusseltsi juhatuse liige alates aastast 1999. Koos seltsi liikmetega on ta organiseerinud koristustalguid Vändras, sügisel seenenäitusi kultuurimajas. Reet korraldab ekskursioone kaunite koduaedade külastamiseks Eestimaa eri paigus ning kogukonnaliikmetega koos on aidanud korraldada ja ise osalenud kahel viimasel suvel “Avatud aedade ja aiakohvikute päevadel”, kus kümmekond aeda ja aiakohvikut on avanud oma uksed alevirahvale.

2006. aastal  on Pärnumaa Omavalitsuste Liit Reet Eesmäed tunnustanud kui Pärnumaa parimat haridustöötajat aasta õpetaja tiitliga.  Alates 2014. aastast on Reet Eesmäe  Vändra alevi vapimärgi omanik, millega tunnustati tema elutööd bioloogiaõpetajana ja kooliaia juhatajana ning aktiivse tegutsemise eest Vändra Aiandusseltsi tegevuse eestvedajana.

Kolleegid austavad Reeta kui rõõmsameelset, ettevõtlikku ja sõbralikku kaaslast.
Palju õnne EBÜ tunnustuse puhul.

Endine õpilane ja kolleeg Vändra Gümnaasiumist Hille Arumäe