Nädala info 11. – 15.03.2019

Uus tunniplaan!

Jätkub I klasside ujumiskursus.

E, 11.03.19

 • Kell 8.00 “Kolme kella kogunemine”  jalutussaalis
  • II trimestri tublide õpilaste tunnustamine
 • HÕT kogemuspäev Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis, väljasõit kell 8.10.
 •  II trimestri tugiõpete planeerimine.

T, 12.03.19

 • RÕT kogemuspäev Tallinna Reaalkoolis, väljasõit 6.50.
 • Tehnoloogiaõpetaja Kiili Koolis kogemuspäeval.
 • Õppejuht Pärnus koolitusel “Aktuaalsed teemad kaasava õppe korraldamisel”.
 • Lugemisklubi liikmed (11 õpilast) Pärnumaa koolidevahelisel kirjanduslikul mälumängul “Tomuski mäng 2019”, väljasõit 14.00, tagasi orienteeruvalt kell 17.00, õpilastega kaasas raamatukoguhoidja ja huvijuht.
 • Kell 14.00
  • KÕT koosolek – kokkuvõttev hindamine kujundava hindamise tunnistusel (lapsevanemate ootused, ühtne vormistus), jagame kogemust – eesmärgistamine
  • HÕT koosolek – jagame kogemust – eesmärgistamine, ajarännak

K, 13.03.19

 • Pangaliidu rahatarkuse koolitus ruumis nr 37
  • 9.a kl 2. tund
  • 9.b kl 4. tund
  • 10.kl 3. tund
 • Kell 12.00 Pärnjõe PK-s Põhja-Pärnumaa haridusasutuste juhtide nõupidamine.
 • Kell 12.00 XII kl loodusvaldkonna e-test arvutiklassis, koordineerib infojuht.
 • 9. klasside portreefotode pildistamine lõpukaante jaoks 12.00 aulas, õpetajatel 13.00
 • Direktor Tallinnas KiVa koolijuhtide koolitusel kogemusi jagamas.
 • õpetaja abi töövari Käru Koolist.

N, 14.03.19 emakeelepäev

 • 8. kl loovtööde kaitsmine (ajakava õp.toas stendil)
  • I gr 8.00 – 9.40
  • II gr 12.00 – 14.20
 • Kuulamas 7. klass kahes grupis
 • 10. ja 11. kl õppekäigul Paunveres, õpilastega kaasas klassijuhataja.
 • Vändra Lasteaia koolieelikud õpivarjuna Ia ja Ib kl eesti keele tunnis.
 • 3. tunni ajal emakeelepäeva RAADIOVIKTORIIN.

R, 15.03.19

 • Kell 12.00 IX kl loodusvaldkonna e-test valimis olevatele õpilastele.

Eelinfo

18.03.19 ESPAD rahvusvaheline uuring 9.a ja 9.b klassile teise tunni ajal.

19.03.19 loodusainete kooliolümpiaad 7.-12. klassile.

19.03.19 algab 3. klasside jalgratturikoolitus (algus kell 13.00, 3 x 45 min).

20.03.19 Pärnus 1.-3. kl VARIA viktoriin.

20.03.19 Põhja-Pärnumaa volikogu istung Vändra Gümnaasiumis, külalised majas kell 13.00.

21.03.19 Känguru matemaatikavõistlus 2.-3. tunni ajal.22.03.19 IX ja XII kl eesti keele proovieksam.