Nädala info 18. – 22.03.2019

E, 18.03.19

 • II trimestri tugiõpete planeerimine.
 • Kell 8.55 (2. tund) 9.a ja 9.b klassil ESPAD uuring ruumis nr 32.
 • Lapsevanemate ja kooli kokkulepe: 6. kl õpilastel on õpilaspäevik paberkandjal, kuhu märgivad iga tunni lõpus kodused ülesanded. Õpetajad kirjutavad tunni lõpus õppimise tahvlile.
 • Lapsevanem 6. klassi B grupi tundides

T, 19.03.19

 • 7.-12 kl loodusainete kooliolümpiaad 2. ja 3. tunni ajal ruumis nr. 45, nimekiri õp. toas stendil.
 • 6.-9. kl saalihoki finaalvõistlus Valgas, väljasõit kell 7.50 , õpilastega kaasas kehalise kasvatuse õpetaja
 • 4H lastekoori proov  Pärnus Rääma koolis. Osalevad lastekoori lauljad. Väljasõit kell 9.10 kooli juurest, tagasi  umbes 15. 30.
 • Kell 14.00 õpetajate infokoosolek õpetajate toas
  • tugiõpete määramine ja kinnitamine,
  • HÕT ja RÕT lühikokkuvõtted kogemuspäevast Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ja Tallinna Reaalkoolis

K, 20.03.19

 • Saksa keele olümpiaad Pärnus, väljasõit kell 9.00, õpilastega kaasas saksa keele õpetaja
 • 1.-3. kl VARIA Pärnus, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas klassiõpetaja
 • 8. ja 9. kl 18 õpilast õppekäigul Pärnus, väljasõit kell 11.00, õpilastega kaasas inglise keele õpetaja
 • Põhja-Pärnumaa volikogu istung Vändra Gümnaasiumis, külalised majas kell 13.00.
 • Kehalise kasvatuse õpetaja ja huvijuht Pärnumaa Spordiliidu projektikirjutamise koolitusel.
 • Kooli sekretär Pärnus töökeskkonna koolitusel.

N, 21.03.19

 • Känguru matemaatikavõistlus 2.-3.tund, osaleb 57 õpilast.
VanuserühmRuumÕpetajad
pre-ekolier (1.-2. kl) ja benjamin (5.-6. kl),
kokku 25 õpilast
16 A. Naano (2.t),
E. Kitsnik (3.t)
ekolier (3.-4. kl) ja juunior (9.-10. kl),
kokku 23 õpilast  
kadett (7.-8. kl) ja student (11.-12. kl),
kokku 9 õpilast

43
42
Ü. Tomingas (2. t),
S. Enok (3.t)
R. Sikkal (2.t),
M. Mätas (3.t)
 • I ja IV klasside Tervise Arengu Instituudi kasvunäitajate uuring HEV koordinaatori kabinetis.
 • Kell 14.00 õpetajate toas KOOSOLEK, läbiviija tugimeeskond.
 • Saksa keele õpetaja koolitusel “Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache” .

R, 22.03.19

 • Jätkub I ja IV klasside Tervise Arengu Instituudi kasvunäitajate uuring kooliõe kabinetis.
 • Saksa keele õpetaja koolitusel “Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache”.
 • Pärnumaa miniettevõtjate festivalil viis 6. klassi õpilast, väljasõit kell 10.30, õpilastega kaasas majandusõpetaja
 • Poistekoori koorilaager Paide Hammerbecki Põhikoolis, väljasõit kell 15. 30  Vändra kesktanklast.

Eelinfo

25.03.19 IX ja XII kl eesti keele proovieksam.

28.03.19 IX ja XII klasside karjäärinõustamine.

04.04.19 kell 18.00 aulas lastevanemate õpikohvik, läbiviija Eesti Lastevanemate Liidu koolitaja.

05.04.19 4. kl, 5.-6. kl emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor.

09.04.19 tugimeeskonna ja eripedagoogide kogemuspäev Kadrina Keskkoolis.