Nädala info 25. – 30.03.2019

E, 25.03.19

 • Eesti keele proovieksamid 9. ja 12. klassidele ruumis nr 47 ja 48.
  • 12. ja 9. klass alustavad kell 8.00
  • 9. klassidel jätkuvad peale koolilõunat tunnid.
 • I b klass õppekäigul Pärnus, väljasõit kell 9.40, õpilastega kaasas klassijuhataja
 • Laste- ja poistekoori ettelaulmine laulupeoks ning maakonna üldproov
  • poistekoori lauljad (9 poissi) sõidavad välja kell 8.30,
  • lastekoori lauljad (9 tüdrukut) sõidavad välja kell 11.40.
  • Õpilastega on kaasas koorijuht
 • Alustame koolikiusamist kajastavate kirjandite kirjutamisega (1.-12. kl), esitada raamatukoguhoidjale hiljemalt 01.04.19.

T, 26.03.19

 • 7. klass muuseumiõppe tunnis Rakvere linnuses, teema “Keskaegsed relvad”, väljasõit kell 8.00, õpilastega kaasas ajalooõpetaja.
 • 3.a klassiõpetaja Haapsalus koolitusel “Praktiline haridustehnoloogia II”.
 • Õpetajate infokoosolek kell 14.00 õpetajate toas

K, 27.03.19

 • 6. kl KEAT politseiloeng kell 12.55 ruumis nr. 38.
 • Kell 14.00 huvihariduse ümarlaud.

N, 28.03.19

 • Kunstiõpetaja Maanteeameti koolitusel Pärnus (13.30 – 16.00).
 • Seitse 5. klasside õpilast Pärnus saksa keele üritusel Autobahn, väljasõit kell 9.10, õpilastega kaasas saksa keele õpetaja
 • Eesti Töötukassa karjäärinõustamine 9. ja 12. klassidele ruumides nr 42, 43 ja 48
  • 12. kl alustab kell 8.00, õpilased käivad tundidest individuaalsel nõustamisel,
  • 9. klassi õpilased, kes jätkavad õpinguid gümnaasiumis, alustavad nõustamisega siis, kui 12. kl on lõpetanud (kutsekooli minejate nõustamine toimub 10.04.19),
  • 2. tund 9.b kl loeng ruumis nr 32,
  • 3. tund 9.a kl loeng ruumis nr 32,
  • 4. tund 11. kl töövestluse simulatsioon ruumis nr 32,
  • 6. tund 8.b kl karjäärinõustaja grupiloeng ruumis nr 32.

R, 29.03.19

 • I ja IV klasside Tervise Arengu Instituudi kasvunäitajate uuring kooliõe kabinetis.

L, 30.03.19

 • EESi kevadpäevad Laulasmaal A. Pärdi keskuses.
 • Tantsurühmade ülevaatusel Pärnus, väljasõit kell 8.15 kesktanklast.

Eelinfo

03.04.19 6. kl rahvatantsurühma II ülevaatus Pärnus.

04.04.19 kell 18.00 aulas lastevanemate koolitus, läbiviija Eesti Lastevanemate Liidu koolitaja Kristiine Vahtramäe.

05.04.19 4. kl, 5.-6. kl emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor Paikuse PK-s algusega kell 12.15, väljasõit kooli juurest kell 10.55

09.04.19 tugimeeskonna ja eripedagoogide kogemuspäev Kadrina Keskkoolis.