Nädala info 10. – 14.02.2020

Sõbrapäevanädal

 • Nädala jooksul võimalik soovida tervitusi ja soovilaule reedeks (soovilugude kast raadioruumi ukse ees)
 • Saada sõbrale kaart meie sõbrapäeva postiljoni kaudu! Postkast asub samuti raadioruumi juures. Kaardile pane peale õpetaja või õpilase nimi, kellele kaart on ning klass, kus ta õpib.

E, 10.02.20

 • Klassijuhatajatunnis joonistavad õpilased pildi teemal “Mina märkan”.

T, 11.02.20 

 • Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu – Jaagupis, väljasõit kell 9.00 koolimaja juurest.
 • Kell 14.00 õppetoolide koosolekud.
 • M. Privits ja K. Suie Ettevõtliku Kooli strateegia töörühmade ja koordinaatorite seminaril Tartus.
 • Kell 11.40 väikeste liikumisvahetundi aulas organiseerib õpilasesindus.
 • R. Himmaste ja R. Pärnoja koolitusel “STEM-õpe läbi kunsti ja mini-mängude” Tamsalu Gümnaasiumis.

K, 12.02.20

 • Põhja-Pärnumaa õpilasesinduste ja Noortevolikogu esimene mõttekoda Pärnu-Jaagupis.
 • H. Buht ja K. Palu eesti keele teise keelena põhikooli- ja gümnaasiumieksami suulise osa hindajate seminaril Innoves.

N, 13.02.20

 • Kell 13.00 Vändra kultuurimajas filmi “Talve” ühisvaatamine (5.-12. kl, algus kell 13.00). Pilet 4 eurot. Õpilastele, kes ei osale, jätkuvad tunnid.
 • Kell 11.40 väikeste liikumisvahetundi aulas organiseerib õpilasesindus.

R, 14.02.20  sõbrapäev

 • Südamete otsimine kooli pealt. Südame vastu saab valvelauast väike üllatuse!
 • Sõbrapäevadisko Vändra Kultuurimajas, kell 18.00 – 22.30. Pilet 2€. Dresscode sõbralik! Õpilasesinduse liikmed korraldavad mänge!
 • Raamatukoguhoidja koolitusel „Loeme koos imelisi pildiraamatuid“.

Eelinfo

 • 17.02.20 esitada huvijuhile oma klassi kodanikõpilane

Kodanikõpilane on eeskuju kaasõpilastele ja aktiivne kogukonnaliige, kes

·        … ei kiusa

·        … käitub viisakalt nii koolis kui väljaspool kooli

·        … esindab meie kooli võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel

·        … töötab tunnis kaasa ja austab tunnikorda

·        … võtab osa ja aitab korraldada kooliüritusi

·        … tunneb uhkust olla Vändra Gümnaasiumi õpilane

 • 18.02.20 talvine liikumispäev 
 • 1. – 5. klass (kell 8.00 – 9.00 võrkpalli praktiline tutvustus võimlas, kell 9.30 matkamine klassiti etteantud kaardi järgi, seejärel koolilõuna)
 • 6.-12 klass (8. – 9. kl M. Treieri loeng kell 8.00 – 9.30, jätkuvad kehalised katsed võimlas, teised õpilased kogunevad võimlasse kell 9.30)
 • 20.02.20 kell 11.00 – 12.30 on loeng „Turvaliselt siia sinna“ 9. – 12. klassile. Söömine – I söögivahetunnil 1. – 3. kl ja 9.- 12. kl ning II söögivahetunnil 4.- 8. klass.
 • 26.02.20 KiVa kogemusgrupp VG-s kell 10.00 – 14.00, osalevad 1.-9. kl klassijuhatajad ja KiVa tiim.
 • 28.02.20 kell 9.00 – 16.00 loodusainete – ja klassiõpetajate LabDisc koolitus.
 • 03.03.20 kell 11.00 Vändra kultuurimajas filmi “Sipsik” ühisvaatamine (1. – 4. kl).