Nädala info 17. – 23.02.2020

24.02. – 01.03.2020 talvevaheaeg.

E, 17.02.20

 • Järelevastamine kell 14.00 – 16.00 ruumis nr. 45.
 • Algab I kooliastme õpilaste registreerimine III trm valikainetesse.
  • I klass – pilliõpe (K. Rõõmusaare), võõrkeel (R. Kirkmann / K. Palu) ja liikumismängud (A. Naano)
  • II klassid – pilliõpe (K. Rõõmusaare), robootika (R. Himmaste), akrobaatika (M. Mägisalu)
  • III klass – käeline tegevus (R. Kirkmann), loodusteadus (M. Mätas), jooga (K. Suie)

T, 18.02.20

 • Õpilaste talvine liikumispäev
  • 1.- 5. klass koguneb võimlasse kell 8.00  – võrkpalli praktiline tutvustus,
  • kell 9.30  – matk etteantud kaardi järgi.
  • Tagasi jõudes lõunasöök ja koolipäev on läbi (pikapäevarühma ei toimu).
  • Selga panna  helkurvestid, et matkates oleks ohutum!
 • 8. – 9. klassil kell 8.00 – 9.30 ruumis nr. 44 Märt Treieri loeng, jätkuvad kehalised katsed võimlas.
 • 6., 7. ja 10.-12. klass koguneb võimlasse kell 9.15, toimuvad kehalised katsed.
 • Kell 13.00 – 14.00 E. Orgusaar ja J. Pärn projekti VG ja OÜ Valley praktikumi raames Valleys (vaibaraami ettevalmistus).
 • Kell 14.00 K. Pankov ja N. – L. Kapral Valleys (vaibapõhjale kavandi peale kandmine).
 • Õpetajatel kell 9.00 – 15.00 arvutiklassis HITSA koolitus “Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul”.
 • Järelevastamist ei toimu.

K, 19.02.20

 • 3. – 4. tund 6.a ja 6.b kl KEAT loeng ruumis nr. 38.
 • R. Sikkal Pärnus Eesti metsa- ja puidusektori valdkonna infopäeval.
 • R. Kirkmann, A. Naano ja E. Kaarlep Tallinnas Innove seminaril “Ettevõtluspädevuse arendamine ainetundides”.
 • Direktor M. Privits koolitusel “Kovisiooni grupijuhi väljaõpe”.

N, 20.02.20

 • K. Palu Tallinnas saksa keele metoodika ja didaktika kursusel.
 • Kell 11.00 – 12.30 loeng „Turvaliselt siia sinna“ 9. – 12.klassile. 
  • Söömine – I söögivahetunnil 1. – 3. kl ja 9.- 12. kl ning 
  • II söögivahetunnil 4.- 8. klass.
 • Direktor M. Privits koolitusel “Kovisiooni grupijuhi väljaõpe”.

R, 21.02.20 

 • Toimub 1. – 4. tund, kell 12.00 AKTUS aulas (pidulik riietus) ja sellega koolipäev lõpeb. NB! Aktus on kohustuslik!
 • 2.b kl ja õp. M. – L. Jaanson Kurgjal vastlapäeva tähistamas, väljasõit kell 9.40.
 • R. Kirkmann ja E. Vahter Tallinnas Innoves vene keel võõrkeelena põhikooli lõpueksami hindamist tutvustaval  seminaril.
 • K. Palu Tallinnas saksa keele metoodika ja didaktika kursusel.
 • Direktor M. Privits koolitusel “Kovisiooni grupijuhi väljaõpe”.

Eelinfo

 • 24. – 29.02.20 võimlas Tallinna Ülikooli Korvpallikooli laager.
 • 25.02.20 kell 9.30 – 11.30 võimlas lasteaed.
 • 25.02.20 R. Himmaste ja A. Luhaorg Tallinnas koolitusel “Olulised momendid III kooliastme matemaatika õppesisus ja õpitulemustes”.
 • 25.02.20 E. Kaarlep Tallinnas koolitusel “Paneme inglise keele õppimise elama! Võimalusi ja seoseid”.
 • 26.02.20 A. Naano ja E. Kitsnik koolitusel “ Nüüdisaegne õpikäsitus. Õppimine 21. sajandil ehk muutused õppimises ja õpetamises. Kujundava hindamise tähtsus.”
 • 26.02.20 KiVa kogemusgrupp VG-s kell 10.00 – 14.00 ruumis nr. 44, osalevad 1.- 9. kl klassijuhatajad ja KiVa tiim.
 • 27.02.20 K. Lossmann Pärnus koolitusel “Märka ja toeta õpiraskustega last tavaklassis” .
 • 28.02.20 kell 9.00 – 15.00 loodusainete – ja klassiõpetajatele Globisens laborite LabDisc andmekogurite koolitus.
 • 02. – 13.03 täidavad 4., 8. ja 11. klass arvutiklassis Innove rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluse, koordineerib infojuht.
 • 03.03.20 kell 11.00 Vändra kultuurimajas filmi “Sipsik” ühisvaatamine (1. – 4. kl). Pilet 4 eurot.
 • 03.03.20 VIII klasside loovtööde esitamise tähtaeg.
 • 04.03.20 IX kl ja õp. Ü. Ütt Tallinnas õppekäigul.
 • 05.03.20 ja 06.03.20 boonuspäevad
 • 06.03.20 I kooliastme iseõppepäev.
  • Kogunemine kell 8.00 aulas –  päeva sissejuhatamine ning rühmadesse jagamine. Jätkuvad  ülesannete lahendamised rühmades. Päev lõpeb lõunasöögiga (kell 10.35) ning pikapäevarühma jäävad ainult sõitjad lapsed.
 • 06.03.20 XII kl eesti keele proovieksam kell 8.00 – 14.20 ruumis nr. 47.
 • 06.03.20 lõpeb II trimester.