Nädala info 09. – 13.11.2020

Tähelepanu tuleb pöörata erinevatele ennetusmeetmetele (käte pesemine, maski kandmine, distants, hajutatus, võõrad isikud ei liigu majas, ruumide tuulutamine, veedame võimalikult palju aega värskes õhus).

 • Aineõpetajad alustavad arvutiklassis õpilastega Office 365 keskkonna kasutamise õppimist. Vajadusel kaasata infojuht.
 • Söömine alates 9. novembrist kindlatel kellaaegadel. Õpetaja saadab antud klassi oma ainetunni ajast õigeaegselt sööma.
  • 10.15 – 10.30 Ia, Ib ja Ic klass                  11.40 – 11.55 VIIa, VIIb, VIIc klass
  • 10.35 – 10.50 II, IIIa ja IIIb klass            12.00 – 12.15 VIII ja IX
  • 10.55 – 11.10 IV ja V klass                        12.20 – 12.40 X – XII kl
  • 11.15 – 11.30 VIa, VIb, VIc, VId klass

E, 9.11.2020 

 • Sotsiaalpedagoogi jt. tugisüsteemide koostatud programm rahuliku õhkkonna loomine tundides ja tunnivälisel ajal
Klassijuhatajad tutvustavad klassile eesmärki, räägivad tegevustest ja käitumisnormidest. Jalutussaalis võivad õpilased mürada ja mängida, aga kuna seal läheduses toimuvad ka tunnid, siis kontrollime oma häält. Logopeed Airi Jürgenstein alustab loengutega hääle olulisusest. Koridoridesse tulevad pildid, mis viitavad rahulikumale käitumisele.
Kogu koolipere märkab, reageerib ja kontrollib oma häält!
 • kell 13.00 arvutiklassis DigiKiirendi rätsepakoolitus (V. Hani grupp)

T, 10.11.2020

 • Õpetajate infokoosolek kell 8:15 ja 14:30 MS Teams-is
 • Peale 14.30 toimuvat infokoosolekut 1. – 6. klassi klassijuhatajate koosolek seoses jõuluajaga (huvijuhiga) MS Teams keskkonnas.
 • kell 11.00 bioloogia õpikoda 7. – 9. klassile
 • gümnaasiumi teatrikülastus -Tallinna Linnateater etendus “Kirsiaed” (tungiv soovitus kanda maski)
 • Kell 8.15 e-spordi üritus FIFA21. Osalevate võistluspaaride järjekord selgub esmaspäeval loosi käigus.

K, 11.11.2020

N, 12.11.2020

 • Kell 14.00 kirjastus Mauruse õppematerjalide tutvustus kooliraamatukogus
 • IV ja VI b klass õppekäigul Tallinnas, väljasõit kell 8.00, õpilastega kaasas R. Kirkmann, A. Mägisalu, M. Sooniste ja Ü. Ütt.

R, 13.11.2020

 • 1.a ja 1.b klass õppekäigul Vändra politseijaoskonnas.
 • 10. – 12. kl poiste võrkpallivõistlus Pärnu Spordihallis, väljasõit kell 9 :45, õpilastega kaasas õp. I. Saar.

Eelinfo

16. nov kell 13.00 arvutiklassis DigiKiirendi baaskoolitus

19. nov 11. kl kell 14.00 – 16.00 majanduskursuse raames Pärnus.

27. nov

 • 4. – 8. kl e-õppepäev      
 • boonuspäev
 • digiKiirendi baaskoolitus

30.nov

 • pannakse välja I trimetri hinded
 • 9.-12. kl e-õppepäev
 • 1. – 3. kl loovuspäev
 •  boonuspäev