Nädala info 08. – 12.03.2021

 • Distantsõppel 5. – 12. klass. 
 • Kontaktõppes 1.- 4. klassid ja 1.c, 2.c, 5. kl õpiabirühm, 6.c, 7.c, 9.c  klassid. 

E, 8.03.2021  

T, 9.03.2021 

 • 4. – 6. kl etlemispäev (omaloominguliste ettevõtlusmuinasjuttude esitamine)  
 • 14.30 õpetajate infokoosolek (MS Teams) 

K, 10.03.2021 

 • Majandusolümpiaad gümnaasiumile, koordineerib R. Sikkal 

N, 11.03.2021 1. boonuspäev 

 • 8. ja 9. klassi (4 õpilast) loovtööde kaitsmine veebis, koordineerib H. Arumäe (ajakava Teams-is) 
 • M. Mägisalu koolitusel “Kehalise kasvatuse ja treeningute interaktiivsed võimalused ning virtuaaltreeningud” 

R, 12.03.2021 2. boonuspäev, I kooliastme loovuspäev 

 • II trm kokkuvõtvad hinded pannakse välja hiljemalt kella 16.00-ks 
   

Eelinfo 

 • Õppenõukogu 16.03 kell 14.30 
 • Cambridge C1 Advanced eksam 20. ja 27. 03.2021, soorituskoht Pärnu Koidula Gümnaasium, koordineerib Ü. Tomingas